Over de LVVP

Contractering 2021: contractenoverzicht geüpdatet

Contractering 2021: contractenoverzicht geüpdatet

15-10-2020 Print

Het LVVP-contractenoverzicht is geüpdatet. Er zijn drie nieuwe tabbladen toegevoegd: zorgverzekeraar CZ, een overzicht van alle labels per zorgverzekeraar en de betaalmogelijkheden bij ongecontracteerd werken. Daarnaast zijn bij enkele verzekeraars kleine aanpassingen gedaan na antwoorden op vragen die we aan hen stelden. Sommige leden betrekken bij hun keuze om al dan niet te contracteren de ontwikkelingen rond de vrije artsenkeuze. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat minister Hugo de Jonge het wetsvoorstel in de ijskast zet (zie elders in deze nieuwsbrief). Neem uw beslissing(en) dus op basis van de huidige situatie. U vindt het actuele bestand op Mijn LVVP.

Er zijn drie nieuwe tabbladen toegevoegd aan het contractenoverzicht:

  • zorgverzekeraar CZ
  • alle labels per zorgverzekeraar in 2021; dat zijn er namelijk iets minder dan dit jaar
  • de mogelijkheden voor het gebruik van de akte van cessie, de betaalovereenkomst of declareren via vecozo in 2021; deze informatie kan van belang zijn als u een afweging wilt maken of u wel of niet wil contracteren met een bepaalde verzekeraar

 

Daarnaast zijn enkele verzekeraars nog kleine aanpassingen gedaan na antwoorden die we van hen op onze vragen ontvingen.

Vrije artsenkeuze
Enkele leden hebben ons gevraagd naar de ontwikkelingen op het gebied van de vrije artsenkeuze, omdat zij hiermee rekening willen houden bij hun keuze om al dan niet te contracteren. Inmiddels is duidelijk geworden dat het wetsvoorstel van de baan is, althans: voorlopig. Zie voor een toelichting het artikel elders in deze nieuwsbrief. U kunt uw beslissingen dus nemen op grond van de huidige situatie.

VGZ controleert niet op afsluitreden en handhaaft niet op doorleverplicht
Zorgverzekeraar VGZ heeft per mail bevestigd dat er niet langer gecontroleerd wordt of de afsluitreden op de factuur voor de generalistische basis-ggz vermeld wordt. Eind 2019 liet VGZ nog weten dat zij in 2020 strenger zou controleren op het vermelden van de afsluitreden op de factuur voor generalistische basis-ggz. VGZ heeft dit nu dus aangepast.

In de contracten van VGZ voor 2021 is een doorleverplicht opgenomen. Dit houdt in dat, ook als het budgetplafond wordt overschreden, de zorgverlener wordt geacht nieuwe patiënten die bij VGZ verzekerd zijn aan te nemen en te gaan behandelen, terwijl daar dan geen vergoeding tegenover zou staan. Na navraag van de LVVP heeft VGZ toegezegd dat zij hierop niet zullen handhaven: “Voor vrijgevestigde zorgaanbieders en voor groepspraktijken met een overeenkomst voor 2021 voor gespecialiseerde ggz geldt de doorleverplicht zoals deze benoemd is in artikel 7 lid 4 niet. VGZ zal van betreffende zorgaanbieder niet verlangen om zorg te leveren na de gezamenlijk overeengekomen datum voor het bereiken van het zorgkostenplafond en de ingangsdatum voor de zorgstop.”

Ook interessant

Save the date: 25 november 2020 LVVP-ledenvergadering

Noteer vast in uw agenda: op woensdagavond 25 november aanstaande vindt de tweede algemene ledenvergadering (alv) van dit jaar plaats. We ...

Lees meer

Wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze aan banden legt voorlopig in de ijskast

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister De Jonge laten weten dat het wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’ van de ...

Lees meer