Over de LVVP

Convenant voor problemen woonplaatsbeginsel jeugdhulp

Convenant voor problemen woonplaatsbeginsel jeugdhulp

04-02-2017 Print

De VNG heeft bekendgemaakt dat jeugdregio’s door middel van het ‘convenant woonplaatsbeginsel Jeugdwet’ de grootste administratieve problemen aanpakken die ontstaan door het zogenoemde woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. Het adres van het kind is uitgangspunt; het is echter niet altijd duidelijk in welke gemeente een kind staat ingeschreven en welke gemeente dan verantwoordelijk is. Het convenant regelt dat de continuïteit van de zorg en de betaling aan de jeugdhulpaanbieder voorrang krijgen en niet de administratieve regels.

Afgesproken is dat bij een verhuizing van kind of gezin de nieuwe gemeente voor minimaal een jaar de jeugdhulp betaalt, zonder nadere indicering. Bij onduidelijkheid tussen twee gemeenten over de voogdij, en daarmee het adres van het kind, zorgen beide gemeenten dat de jeugdhulp in elk geval doorloopt en de zorgaanbieder wordt betaald.

Het convenant is alleen bindend voor gemeenten die dit ondertekenen en is geldig totdat per 1 januari 2019 de wettelijke aanpassing hiervan in de Jeugdwet ingaat.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer