Over de LVVP

Corona: vrijgevestigden behandelen vaker face-to-face dan in instellingen

Corona: vrijgevestigden behandelen vaker face-to-face dan in instellingen

27-08-2020 Print

Keuze patient vaker gevolgd door vrijgevestigden

Uit een eerste enquête onder leden van het online panel van Akwa GGZ blijkt dat blijkt dat vrijgevestigden ggz-professionals vaker face-to-face behandelen dan zorgverleners in instellingen. Ook volgen zij vaker de keuze van de patiënt. Over het algemeen blijkt dat ggz-professionals de voorkeur geven aan face-to-face behandelen, ook tijdens corona. Ondanks de knelpunten die driekwart van hen hierbij ervaart. Ook na corona willen ggz-professionals vaker digitaal wil behandelen, maar slechts een klein deel van de respondenten vindt digitale behandeling een volwaardige vervanging van face-to-face contact.

Face-to-face versus digitaal behandelen tijdens corona
Het merendeel van de ggz-organisaties heeft in de onderzochte periode (mei tot en met juni) het beleid vooral digitaal te behandelen tijdens corona. De ggz-professionals zelf echter geven de voorkeur aan face-to-face behandelen, ook tijdens corona, ondanks de knelpunten die driekwart van de ggz-professionals hierbij ervaart. Het meest genoemde knelpunt is een onveilig gevoel bij de patiënt.

Slechts een klein deel van de zorgprofessionals vindt digitale behandeling een volwaardige vervanging van face-to-face contact. De meeste ggz-professionals vinden digitaal behandelen alleen een geschikte behandelvorm als dit in combinatie met face-to-face contact plaatsvindt. Een ander deel vindt dit wél een goede vervanging, maar alleen in geval van nood.

Vrijgevestigde ggz-professionals volgen vaker de keuze van de patiënt en ook behandelen zij tijdens corona vaker face-to-face dan ggz-professionals die bij instellingen werken.

Ggz-professional wil ook na corona vaker digitaal behandelen
Ondanks de voorkeur voor face-to-face contact wil ruim 70% van de respondenten ook in de toekomst gebruik blijven maken van digitale behandelvormen. Ggz-professionals zien zowel voor- als nadelen van digitaal behandelen. Veel organisaties hebben hun beleid aangepast, vooral het soort contact (face-to-face of digitaal) en het toepassen van hygiënemaatregelen van het RIVM.

Toekomst van digitaal behandelen en kwaliteitsstandaarden Akwa GGZ
Akwa GGZ ontwikkelt en beheert kwaliteitsstandaarden in de ggz, één van deze standaarden is de generieke module eHealth. In 2021 staat deze module op de planning voor beoordeling of herziening nodig is. Bij de beoordeling zal Akwa GGZ de resultaten van deze enquête meenemen.

Ook interessant

Gebruik geen Gmail, Hotmail of Yahoo voor patiëntcontact

Ze zijn er nog steeds: behandelaren met een onveilig Gmail, Hotmail of Yahoo account die dit gebruiken voor patiëntcontact. ...

Lees meer

NZa-special Communicatie met patiënten in coronatijd

Na de coronapiek dit voorjaar hebben zorgaanbieders de zorg weer opgestart. Hiervoor hebben ze allerlei vormen van communicatie ontwikkeld. De ...

Lees meer