Over de LVVP

Coronavirus: het beleid van de LVVP

Coronavirus: het beleid van de LVVP

12-03-2020 Print

Nu het coronavirus zich over Nederland verspreidt, zullen meer patiënten en therapeuten face-to-faceafspraken (willen) beperken en afspraken (willen) afzeggen. De LVVP neemt de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt en adviseert leden om dit ook te doen. Dit geldt ook voor het beleid voor visitatiebijeenkomsten en afspraken die in dit kader met leden gemaakt zijn. De uitgezette lijn geldt tot nader order en is mede ingegeven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van zorg in de ggz te waarborgen.

 

In de spreekkamer
Voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in de praktijk, adviseren we u de actuele aanwijzingen van het RIVM op te volgen en patiënten daarop te attenderen. Vermeld dit ook op uw website. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

Afzeggen van afspraken met patiënten
Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: houdt u aan de actuele aanwijzingen van het RIVM. Adviseer patiënten om dit ook te doen. Bekijk welke regels voor no show u hanteert en bepaal voor uzelf hoe u daar nu mee omgaat. De LVVP adviseert om geen kosten voor no show in rekening te brengen aan patiënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven. Vermeld op uw website hoe u met het afzeggen van afspraken omgaat. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

Alternatieven: bellen en beeldbellen
Mocht een patiënt of een therapeut lichte klachten hebben, dan is een telefonisch consult wellicht een alternatief. Beeldbellen kan ook, maar let er wel op dat u dit alleen op beveiligde wijze doet. Whatsappen, skypen en facetimen is onder de AVG bijvoorbeeld niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO. Wel toegestaan zijn toepassingen voor e-health die een optie voor videobellen bieden. Daarnaast zijn er programma’s die een digitale c.q. virtuele spreekkamer ofwel beeldzorg bieden. Check in ieder geval of een programma voldoet aan de AVG, NEN 7510 en/of ISO27001.

Uw beroepsgeheim
Vermoedt u dat een patiënt van u besmet is met het coronavirus terwijl deze zich daar zelf niet van bewust is? Spreek de patiënt hierop aan en vraag hem of haar telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Neem hierover niet zelf contact op met de huisarts van de patiënt; daarmee doorbreekt u uw beroepsgeheim.

LVVP-visitatie
Het LVVP-bestuur heeft besloten om, in lijn met de aanwijzingen van het RIVM, de volgende richtlijn te hanteren voor de afspraken met leden in het kader van de LVVP-visitatie:

  • visitatiebijeenkomsten in Noord-Brabant gaan tot nader order niet door;
  • visitatiebijeenkomsten waarbij een (of meer) gevisiteerde(n) of een (of meer) visiteur(s) uit Noord-Brabant aanwezig zijn, gaan tot nader order niet door;
  • leden uit andere delen van het land die zich niet comfortabel voelen bij het bijwonen van een visitatiebijeenkomst of die klachten hebben, kunnen tot nader order zonder consequenties hun deelname opschorten; daalt hierdoor het aantal deelnemers aan de visitatie naar minder dan zes personen, dan gaat de visitatiebijeenkomst niet door en wordt aan de groep gevraagd om samen een nieuwe datum te prikken.

Hiermee blijven we binnen de grenzen van de maatregelen die het donderdagmiddag 12 maart 2020 vanaf 15.15 uur door de het kabinet en het RIVM zijn afgekondigd. Bij visitatiebijeenkomsten zijn maximaal tien personen aanwezig, het actuele advies is om samenscholingen van meer dan honderd personen af te gelasten.

Als het RIVM de aanwijzingen nog verder actualiseert, zal het LVVP-bestuur indien nodig het eigen beleid hier op aanpassen.

Ook interessant

Update Coronabeleid ggz

Geachte LVVP-leden, De afgelopen weken en ook de komende weken zijn verre van gebruikelijk voor ook vrijgevestigde professionals in de ...

Lees meer

Reminder leden-enquête over contractering en patiëntenstops

Onlangs hebben leden van de LVVP een uitnodiging gekregen om mee te doen aan de jaarlijkse leden-enquête over de ...

Lees meer