Over de LVVP

Coulance CZ, DSW en DFZ bij transformatie vrijgevestigden naar instelling

Coulance CZ, DSW en DFZ bij transformatie vrijgevestigden naar instelling

04-02-2016 Print

Zorgverzekeraars CZ, DSW en De Friesland hebben ons laten weten dat zij rekening willen houden met vrijgevestigde praktijkhouders die vanwege de bepalingen in het kwaliteitsstatuut willen transformeren naar een instelling en die dit niet binnen de contracteerperiode rond hebben. We stellen deze coulante houding zeer op prijs.

CZ: “De in 2016 gecontracteerde vrijgevestigde aanbieders voor gespecialiseerde ggz die collectief in 2017 een instelling gaan worden (i.v.m. het kwaliteitsstatuut) kunnen binnen de deadlines van de huidige procedure (30-09-2016) contact opnemen met CZ via inkoop.sggz.vv@cz.nl met de melding dat ze instelling (moeten) gaan worden. Daarbij hebben wij de agb-codes nodig van de vrijgevestigde aanbieders die worden opgenomen in de te vormen instelling. Bij de verdere procedure om gecontracteerd te worden als instelling houden wij rekening met de doorlooptijd voor het aanvragen van een WTZi-toelating en een passende agb-code. Voorwaarde is dat de vrijgevestigden het voorstel 2017 (g-ggz en gb-ggz) nog niet hebben geaccepteerd (dat betekent namelijk publicatie op de website als gecontracteerde vrijgevestigde) en niet meer op hun eigen agb-code gaan declareren (hier wordt de declaratie van behandelingen bedoeld die in 2017 onder het nieuwe contract worden gestart). Alle declaraties komen ten laste van het omzetmaximum van de te vormen instellingen. De voorstellen als vrijgevestigde aanbieders worden door CZ ingetrokken op het moment dat de procedure als instelling wordt afgerond.”

DSW: “Wij, DSW Zorgverzekeraar, zullen ons coulant opstellen ten opzichte van de zorgaanbieders die op dit moment nog niet over de juiste gegevens beschikken om een contract bij ons aan te vragen. Wij verzoeken deze zorgaanbieders zich bij ons te melden op het moment dat zij beschikken over een nieuwe instellings-agb-code (in de mail graag zowel de oude praktijk-agb-code als de nieuwe instellings-agb-code vermelden), zodat wij alles in kunnen regelen voor de contractering van 2017.”

De Friesland: "De Friesland Zorgverzekeraar stelt zich coulant op ten aanzien van het openstellen van de inkoopprocedure voor ggz-aanbieders die willen ontvlechten of opschalen. Wel wil ik hierbij aanvullen dat dit niets af doet aan de wettelijke verplichting, die voor elke ggz-aanbieder geldt, om per 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut te hebben aangeleverd."

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer