Over de LVVP

CZ: geeft geen transparantie over tariefpercentages

CZ: geeft geen transparantie over tariefpercentages

27-10-2022 Print

Om onze leden te ondersteunen bij de contractering, willen we graag duidelijkheid over tariefpercentages van zorgverzekeraars. Zo ook over het tariefpercentage van CZ. Na veelvuldig mailcontact geeft deze zorgverzekeraar echter geen transparantie over de tariefpercentages.

Eerder gaf CZ aan dat de tariefpercentages gebaseerd zijn op de overeengekomen tariefpercentages van 2022. Of de tariefpercentages exact gelijk zijn gebleven aan 2022 en hoe CZ het tariefpercentage per praktijk heeft berekend, is voor ons niet duidelijk.

CZ geeft de volgende reactie op onze vragen hierover:

“Wij hebben voor de overeenkomst 2023 het basis tariefpercentage van de praktijk, zoals voor 2022 berekend is, als uitgangspunt genomen. Dit is het berekende percentage volgens de methode die we vorig jaar (noot LVVP: zie het LVVP-contractenoverzicht van 2022) met elkaar gedeeld hebben voordat de opslag voor visitatie en KIBG is toegekend. We hebben niet nogmaals (opnieuw) het aandeel (Noot LVVP: gb-ggz en/of g-ggz) berekend, aangezien dit al in het percentage 2022 is opgenomen.
Voor 2023 hebben we vervolgens opnieuw beoordeeld of praktijken een opslag krijgen voor visitatie of KIBG op basis van de informatie uit de vragenlijst. De opslag hiervan is gelijk gebleven.”

Uit deze reactie werd ons nog steeds niet duidelijk wat CZ bedoelt; het blijft vaag waar CZ de tariefpercentages op baseert. CZ geeft aan dat ze niet nogmaals het aandeel gb-ggz en/of g-ggz heft berekend. Voor het vastgestelde tariefpercentage van CZ voor 2022 was het aandeel dat een aanbieder in de gb-ggz of g-ggz heeft geleverd in 2021 van belang. Bijvoorbeeld:

 • Psychotherapeut met 100% gb-ggz -> 86% tariefpercentage in 2022
 • Psychotherapeut met 50% gb-ggz -> 88,5% tariefpercentage in 2022 (want 0,5x 86 + 0,5x 91 = 88,5%)

 

Bij een samengestelde praktijk werd per regiebehandelaar het aandeel gb-ggz en g-ggz berekend, waaruit een tariefpercentage volgde. Dit tariefpercentage werd opgeteld bij de berekende tariefpercentages van de overige regiebehandelaren en vervolgens werd dit gemiddeld. Hieruit volgde een tariefpercentage dat voor alle regiebehandelaren in de praktijk hetzelfde was.

Om meer duidelijkheid te krijgen, hebben we CZ de volgende vragen voorgelegd:

 • Is het basistarief het tarief zonder opslag voor visitatie en/of KiBG?
 • Is het basistarief voor 2023 hetzelfde basistarief als voor 2022?
 • Heeft een wijziging in de praktijksamenstelling invloed op het basistarief?
 • Stel in 2021 werkten er 2 gz-psychologen en 1 psychotherapeut in de praktijk. De psychotherapeut is er in 2022 mee gestopt. Hoe berekent CZ dan het basistarief?
 • Stel in 2021 werkt er 1 gz-psycholoog en in 2022 is er een Klinisch psycholoog bijgekomen in de praktijk. Hoe berekent CZ dan het basistarief?
 • Stel iemand is in 2022 gestart met een eigen praktijk als psychotherapeut en krijgt voor 2023 een contract bij CZ. Hoe berekent CZ dan het tarief?
 • Klopt het dat het dus voor het basistarief niet uitmaakt als een bestaande praktijk in 2022 een andere populatie heeft behandeld? Bijv. opeens meer g-ggz?
 • Dit zijn enkele voorbeelden, maar er zijn natuurlijk nog veel meer situaties te bedenken. Het is gewoon niet duidelijk hoe CZ precies de tariefpercentages bepaalt.

 

Op bovenstaande vragen ontvingen we vervolgens de volgende reactie van CZ:

“Zoals wij eerder hebben aangegeven, hebben wij het tarief per praktijk uit 2022 ‘geschoond’ voor de opslagen die zijn toegekend. Dat geschoonde tarief noemen we het basistarief. Vervolgens hebben we op dit tarief beoordeeld of er voor 2023 sprake is van een opslag i.v.m. visitatie of KIBG. De tabel (noot LVVP: zie het LVVP-contractenoverzicht van 2022) die je deelt, hebben we voor de overeenkomst 2022 gebruikt om het basistarief te bepalen. Daar hebben we niets in gewijzigd.

Wanneer een praktijk een specifieke vraag heeft over hun overeenkomst, beantwoorden we die casus uiteraard graag via onze functionele mailbox: inkoop.ggz.vv@cz.nl.

De conclusie van de LVVP luidt dat we geen antwoord hebben gekregen van CZ op onze vragen en u derhalve geen duidelijkheid kunnen geven over de tariefpercentages die CZ hanteert en voor u als zorgaanbieder heeft berekend. We willen u adviseren in ieder geval contact op te nemen met CZ bij:

 • Veranderingen in uw praktijksamenstelling in 2022
 • (Mogelijke) veranderingen in uw praktijksamenstelling in 2023
 • Vragen over uw tariefpercentage
 • Andere vragen

 

We zullen met CZ hierover nog in gesprek gaan.

Ook interessant

Versie 5 LVVP-contractenoverzicht gepubliceerd

We werken stug door aan het LVVP-contractenoverzicht en publiceren vandaag versie 5 op Mijn LVVP. Hierin zijn nieuw opgenomen a.s....

Lees meer

Algemene ledenvergadering (online) op 30 november 2022

De algemene vergadering (alv) in het najaar wordt online georganiseerd. Hiermee komen we de leden tegemoet die verder weg wonen ...

Lees meer