Over de LVVP

CZ versoepelt termijn indienen geldig LVVP-visitatiecertificaat

CZ versoepelt termijn indienen geldig LVVP-visitatiecertificaat

07-08-2019 Print

Wordt u gevisiteerd in de periode half augustus t/m 31 december 2019 en gaat u een contract sluiten met CZ voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz)? Dan is deze informatie voor u van belang. Op verzoek van de LVVP verlengt CZ namelijk de termijn waarbinnen u een geldig visitatiecertificaat moet uploaden. Deze wordt verschoven van vóór 28 september 2019 tot eind februari 2020. Daardoor kunnen de betreffende leden ook aanspraak maken op de toeslag van 3% op het basistarief bij CZ.

Termijn verlengd naar eind februari 2020
CZ heeft in het inkoopbeleid opgenomen, dat vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de gb-ggz een opslag van 3% op het basistarief ontvangen bij een geldig visitatiecertificaat van de LVVP. De mogelijkheid om een geldig certificaat te uploaden sluit vooralsnog op 27 september 2019. De LVVP heeft CZ erop gewezen, dat dit tot gevolg heeft dat LVVP-leden die -rekening houdend met de verwerkingstijd van de visitatie- vanaf grofweg half augustus 2019 maar vóór 31 december 2019 gevisiteerd worden, geen aanspraak kunnen maken op de toeslag van 3% voor het jaar 2020.

Declareren na februari 2020
CZ heeft daarom besloten dat LVVP-leden die tussen 27 september en 31 december 2019 gevisiteerd worden, nog tot uiterlijk eind februari 2020 de mogelijkheid te bieden om een geldig visitatiecertificaat in te dienen. Voorwaarde hierbij is dat u nog geen declaraties over 2020 heeft ingediend. Deze kunt u pas na de verwerking van het juiste en uw voordeel aangepaste tarief in rekening brengen.

Voorstel met basistarief wordt later aangepast
CZ wil vanaf 1 november 2019 de gecontracteerde zorgaanbieders op de site tonen. Daarom ontvangen de betreffende LVVP-leden van CZ in aanvang een voorstel met het basistarief. Zodra CZ de juiste documenten ontvangen heeft, past zij dit aan. Als u in de vragenlijst een certificaat uploadt met een einddatum in 2019, dan stuurt CZ u bovenstaande informatie ook persoonlijk toe.

Ook interessant

Akwa GGZ vernietigt ROM-data

In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest over het leveren van ROM-data via stichting vrijgevestigden ROM’en (...

Lees meer

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 gepubliceerd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gepubliceerd. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in ...

Lees meer