Over de LVVP

DBC-declaraties mét zvz-i worden niet vergoed

DBC-declaraties mét zvz-i worden niet vergoed

04-02-2015 Print

Na de opschorting van de verplichte vermelding van de zorgvraagzwaarte-indicator (zvz-i) op de facturen in de gespecialiseerde ggz, worden DBC-nota’s mét zvz-i-vermelding niet meer vergoed. Het VECOZO-portaal controleert facturen daar sinds 26 februari daadwerkelijk op. DBC-nota’s mét vermelding van de zvz-i worden afgewezen. De NZa vindt het belangrijk dat daarmee concreet en structureel invulling wordt gegeven aan het doel van de opschorting: de privacybescherming van individuele patiënten.

De zorgvraagzwaarte-indicator (zvz-i) mag vanaf 1 oktober 2014 niet meer op de DBC-factuur worden vermeld, omdat de regeling tijdelijk is opgeschort tot 1 januari 2016. De NZa heeft aangegeven dat DBC-nota’s waarop de zorgvraagzwaarte is vermeld, als onrechtmatige declaraties moeten worden aangemerkt en derhalve door zorgverzekeraars niet mogen worden vergoed. De zorgverzekeraars besloten eerder om de controle hierop bij het VECOZO-portaal te beleggen. Deze controle is per 26 februari geëffectueerd. Dit betekent concreet dat vanaf 26 februari 2015 alle verzamelfacturen van zorgaanbieders, die zij via het VECOZO-portaal indienen, afgewezen zullen worden indien de zvz-i nog is vermeld op een of meerdere declaraties. Over de wijze waarop met reeds ingediende onrechtmatige facturen moet worden omgegaan, zal nog nader overleg worden gevoerd met de direct betrokken partijen.

 

Prestatiecode 000 tijdens opschorting

Tijdens de opschorting van de vermelding van de zvz-i op de factuur moeten zorgaanbieders de prestatiecode '000' gebruiken. Dat is de variant die al in gebruik was voor DBC's waarbij geen zorgvraagzwaarte bepaald kan worden.

 

Let wel: het blijft wel van belang om de DSM-assen te blijven registreren, omdat deze de basis vormen voor de zvz-indicator. Deze gegevens moeten in de eigen administratie beschikbaar blijven voor latere aanlevering op de nog uit te werken alternatieve wijze .

 

Begin juni 2014 hebben ggz-branchepartijen, waaronder de LVVP, aangegeven dat ze mogelijkheden zien om de zvz-i op een andere manier aan verzekeraars aan te leveren. Om die reden werd de regeling opgeschort. De ggz-partijen gaan op zoek naar een minder privacybelastende manier dan de vermelding op de factuur. Met de zvz-i geven aanbieders aan welke behandelinzet zij verwachten bij een patiënt. Deze geeft een indicatie van de zorgvraag door deze uit te drukken in een getal tussen de 1 en 7. In de generalistische basis-ggz wordt de zvz-i sowieso niet vermeld.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer