Over de LVVP

DBC-Onderhoud en NZa gaan samen verder

DBC-Onderhoud en NZa gaan samen verder

04-02-2015 Print

NZa en DBC-Onderhoud zijn vanaf 1 mei 2015 één organisatie. Dat betekent dat er vanaf die datum één loket is waar u met uw vragen over de financiering van de zorg terecht kunt: van prestatiebeschrijving tot vragen over dbc's. De informatie op website van DBC-Onderhoud verhuist naar: www.werkenmetdbcs.nza.nl.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en DBC-Onderhoud zijn vanaf 1 mei als één organisatie verantwoordelijk voor de uitgangspunten, de regelgeving en het beheer van het bekostigingssysteem van ziekenhuizen, geriatrische revalidatiezorg, geestelijke gezondheidzorg en forensische zorg. De NZa wil op die manier de continuïteit en kwaliteit van het systeem borgen en communiceert daarover met belanghebbenden in het veld.

 

DIS
Ook het DBC-informatiesysteem (DIS) wordt vanaf 1 mei ondergebracht bij de NZa. Dit betekent dat DIS-data vanaf deze datum beheerd worden door de NZa. De NZa waarborgt dat de DIS-gegevens betrouwbaar en veilig beheerd blijven en dat de dataleveranciers mogen vertrouwen op een passende dienstverlening. De Commissie van Toezicht DIS blijft toezien dat DIS betrouwbaar blijft handelen, met aandacht voor de veiligheid en integriteit van de gegevensverstrekking.

 

Continuïteit declaratieverkeer
De afgelopen jaren heeft de grouper van DBC-Onderhoud zorgproducten betrouwbaar en veilig afgeleid. Ook na de transitie is de grouper kosteloos beschikbaar voor alle zorgpartijen, waarmee de continuïteit van het declaratieverkeer ook in 2015 geborgd wordt. Vanaf 1 januari 2016 wordt de financiering en het beheer van de groupers niet meer publiekelijk geregeld. De komende periode zal in nauw overleg met alle betrokken partijen de overgang naar een private situatie in 2016 worden gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie over de praktische invulling en de gevolgen van deze verandering op de site van DBC-Onderhoud.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer