Over de LVVP

De Correspondent vraagt aandacht voor leegloop jeugd-ggz

De Correspondent vraagt aandacht voor leegloop jeugd-ggz

24-05-2018 Print

De psychologen zien het niet meer zitten (dus behandelen ze minder kinderen)‘ kopte de Correspondent onlangs. De LVVP hield eerder een enquête onder LVVP-leden die kinderen en jeugdigen behandelen. Wat blijkt? Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg is ruim 45 procent gestopt met het behandelen van kinderen, geeft 10 procent aan de praktijk binnenkort te sluiten en neemt 24 procent dat in overweging.

Meer dan eens trok de LVVP aan de bel en stelde zelfs op verzoek van het ministerie van VWS een 10-puntenplan op met mogelijke verbeteringen in de Jeugdwet. Er werd welwillend geluisterd, maar de voorgestelde verbeteringen zijn niet doorgevoerd.

 

Jeugd-ggz als specialisme binnen de jeugdhulp

De LVVP is nog steeds van mening dat het beleid ten aanzien van de jeugd-ggz grondig herbezien dient te worden. Het recht op gezondheidszorg is met de invoering van de Jeugdwet veranderd in de plicht tot het bieden van hulp en zorg aan kinderen en jongeren. Zo ontstaat een kunstmatige scheiding in een grondrecht van de Nederlandse burger tot en vanaf 18 jaar. Jeugd-ggz is immers zorg en dient dan ook als specialisme binnen de jeugdhulp gezien te worden. De LVVP pleit ervoor dat de financiële middelen voor de jeugd-ggz worden gelabeld binnen de (toepassing van de) Jeugdwet.

 

Grote zorgen

De LVVP ziet dat het voor vrijgevestigden steeds lastiger wordt om zorg te blijven bieden door onder andere de inkoopvoorwaarden die gemeenten stellen, of doordat ze alleen nog als onderaannemer zorg kunnen leveren. Wij maken ons grote zorgen over het behoud van de jeugd-ggz en de keuzevrijheid voor kinderen en hun ouders.

Ook interessant

Reminder: uitnodiging algemene ledenvergadering 13 juni 2018

LVVP-leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering op woensdag 13 juni 2018. Deze wordt van 18.30 tot 21.00 ...

Lees meer

Parallelliteit farmacotherapie mag alleen in gespecialiseerde ggz

Zoals we eerder meldden is in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) per 1 januari 2018 een nieuw zorgtype geïntroduceerd voor de behandeling ...

Lees meer