Over de LVVP

De Eiswijzer, een nieuwe gratis service voor LVVP-leden

De Eiswijzer, een nieuwe gratis service voor LVVP-leden

04-02-2016 Print

Een toenemend aantal leden sluit niet met alle zorgverzekeraars een contract af. Of zij sluiten helemaal geen contracten meer af, uit onvrede met de almaar toenemende eisen die zorgverzekeraars stellen. Vanwege de zeer grote variëteit aan zorgpolissen zijn wij een samenwerking aangegaan met Eiswijzer.nl, een website waar LVVP-leden snel en makkelijk kunnen achterhalen wat hun patiënt vergoed krijgt op basis van restitutie. Met 129 polissen en 125 behandelingen (generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) zijn er maar liefst ruim 15.000 verschillende tarieven. Deze nieuwe service is sinds kort beschikbaar via www.eiswijzer.nl en exclusief voor LVVP-leden gratis te gebruiken!

Omdat er een toename is van het aantal leden dat (deels) zonder contracten werkt, hebben de zorgverzekeraars het ongecontracteerde werken niet gemakkelijker gemaakt. In het verleden betaalden zij in geval van vergoeding op basis van restitutie een percentage van het NZa-tarief, maar sinds 2015 betalen veel zorgverzekeraars een percentage van de 'door hun gemiddeld gecontracteerde' of 'marktconforme' tarieven. Deze verschillen per behandeling.

Daarnaast stellen de zorgverzekeraars verschillende eisen aan de verwijzing, sluiten zij sommige behandelingen uit of moeten cliënten eerst een machtiging opvragen bij de verzekeraar om in aanmerking te komen voor niet-gecontracteerde zorg. Voortaan kunnen leden met hun lidmaatschapsnummer een gratis account aanmaken op Eiswijzer.nl en binnen een aantal seconden van elke polis de tarieven en voorwaarden inzien.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer