Over de LVVP

De gevolgen van de AVG voor de vrijgevestigde ggz-professional

De gevolgen van de AVG voor de vrijgevestigde ggz-professional

08-03-2018 Print

Zoals we eerder berichtten, onderzoekt de LVVP de mogelijkheden van een passend aanbod, waarmee u als vrijgevestigd ggz-professional kunt voldoen aan de vereisten vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Dat onderzoek verloopt grondig, omdat we maatwerk willen bieden waarmee u straks daadwerkelijk geholpen bent. We bereiden tevens een informatieavond voor, zodat u weet hoe de nieuwe wet in elkaar steekt. En hoe die zich verhoudt tot bijvoorbeeld de WGBO en de Wkkgz, want die wetten leggen soms strengere regels op dan de AVG. Laat u ondertussen niet gek maken; er heerst een ware hype die hier en daar tot onnodige paniekacties leidt.

Wat regelt de AVG?

De nieuwe privacywet:

  • legt meer verantwoordelijkheden bij zorgaanbieders die persoonsgegevens verwerken,
  • beschermt en versterkt de rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt,
  • en geeft de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om boetes op te leggen.

 

Nadere informatie over de AVG volgt
Leden ontvangen binnekort nadere informatie over een passend aanbod. We doen ons uiterste best om ons onderzoek naar het aanbod zo spoedig mogelijk af te ronden. Dat duurt wat langer dan verwacht, omdat we u niet met een kluitje in het riet willen sturen. Daarnaast zijn we bezig om heldere informatie op te stellen waarmee u inzicht krijgt in wat de nieuwe wet van u als zorgaanbieder verwacht bij de verwerking van cliëntgegevens. Het gaat hierbij in de eerste plaats om bewustwording en alertheid.
Kortom: de LVVP wil haar leden ook in deze materie ontzorgen.

 

Informatieavond over AVG voor LVVP-leden

We zijn tevens bezig om een centrale informatieavond voor leden te organiseren. Deze zal geheel gericht zijn op alle ins & outs van de AVG en de gevolgen ervan voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. Waar moet u op letten? Wat moet u regelen? Wat communiceert u met uw cliënten? Hoe verhoudt de AVG zich tot andere relevante wetgeving zoals de WGBO en de Wkkgz?
Zodra de bijeenkomst geregeld is, ontvangen leden hierover een gerichte e-mail (nieuwsflits) en kunnen zij zich aanmelden.

 

Privacy-screening van uw praktijk

Sinds enkele jaren kunnen LVVP-leden met korting gebruikmaken van de vragenlijst van IBindezorg (Comfort-ia), om hun praktijkvoering te screenen op de veiligheid van de digitale cliëntgegevens. De AVG is inmiddels in de vragenlijst verwerkt. Als u uw praktijkvoering alvast wilt screenen op de AVG-vereisten, dan kunt u gebruikmaken van deze vragenlijst.

 

Informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u zich nader wilt oriënteren op de AVG, dan vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de nodige informatie. Zie vooral de hulpmiddelen voor professionals. De LVVP gaat het 10-stappenplan nader uitwerken en concretiseren voor u als vrijgevestigde ggz-professional.

 

Zorgsector heeft meeste datalekken
De invoering van de nieuwe privacywet lijkt geen overbodige luxe. Dat blijkt onder meer uit de melding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de zorgsector de meeste datalekken heeft van alle Nederlandse sectoren. Van alle meldingen die de AP binnenkreeg, kwam bijna 30 procent uit de zorgbranche. Terwijl het juist in de zorg om gevoelige persoonsgegevens gaat, waarschuwde de AP in het jaarverslag. Uit het rapport van KPMG blijkt dat 66 procent van de Nederlanders de informatie in het elektronisch patiëntendossier (epd) als extra gevoelige persoonsgegevens aanmerkt. Daarnaast vindt 63 procent informatie over de psychische gezondheid bijzonder gevoelige gegevens en merkt 48 procent genetische informatie zo aan. Een ruime meerderheid (85 procent) vindt het belangrijk dat bedrijven en overheden een boete krijgen als ze de privacy van mensen schenden.

Ook interessant

Weet u nog …

Weet u nog dat u als LVVP-lid gratis gebruik kunt maken van een speciale website waarop u direct kunt zien ...

Lees meer

Mini-enquête over schade na ontgroening

Recentelijk was er in de media weer aandacht voor opvallende ontgroeningspraktijken. Het is gebleken dat er binnen deze ontgroeningen soms ...

Lees meer