Over de LVVP

De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

15-11-2018 Print

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. De essentie is voorkómen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

Dit moet vooral in de regio gaan gebeuren. Een eerste regionale bijeenkomst vindt plaats op 27 november a.s. Wat betekent de juiste zorg op de juiste plek?

 

  • Uitgaan van het functioneren van mensen en hun omgeving
  • Aandacht voor gezondheid, gedrag, preventie en tijdige signalering van ziekte
  • Toegankelijke ondersteuning en zorg voor iedereen
  • Passende en effectieve zorg, aansluitend bij leerervaringen en context
  • Met goede uitkomsten in termen van ervaren kwaliteit van leven
  • Tegen betaalbare maatschappelijke kosten

 

In de Kamerbrief d.d. 11 oktober 2018 en in dit artikel van Skipr wordt een beeld geschetst van hoe de juiste zorg op de juiste plek zou moeten werken.

 

Regionale aanpak

Het rapport ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van de taskforce is meegenomen bij de nieuwe hoofdlijnakkoorden. De verschillende branches in de zorg gaan dus actief met de juiste zorg op de juiste plek aan de slag. Er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd: enerzijds om het gedachtegoed van de juiste zorg op de juiste plek breder te verspreiden en anderzijds omdat de juiste zorg op de juiste plek vooral regionaal ingevuld moet gaan worden.

 

Elke regio heeft zijn eigen populatie met kenmerkende problematiek en zijn eigen mix van zorgaanbieders en wijze waarop ze samenwerken. Dit maakt het onmogelijk om een blauwdruk te maken van de organisatie van juiste zorg op de juiste plek die voor alle regio’s succesvol is. In iedere regio zullen aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten met elkaar aan de slag moeten om voor hun regio te bepalen wat de speerpunten zijn en hoe de samenwerking wordt vormgegeven.

 

Meer informatie en aanmelden

Alvast meer weten over de juiste zorg op de juiste plek? Meld u dan aan voor de regionale bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 november a.s. in Zwolle. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Ook interessant

Ledenoproep: denk mee over (door)ontwikkeling zorgstandaarden en generieke modules

De (door)ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules wordt overgenomen door akwa. Concrete plannen zijn er voor de (door)...

Lees meer

akwa, allliantie kwaliteit in de ggz

“Te komen tot een taal van kwaliteit die door alle partijen gedragen én erkend wordt, dat is dé grote uitdaging ...

Lees meer