Over de LVVP

De LVVP als verbindende vereniging

De LVVP als verbindende vereniging

04-02-2015 Print

Aansluitend op de tijdgeest die focust op organische vormen van samenwerking, organiseren ook LVVP-leden zich langs diverse inhoudelijke, lokale en regionale lijnen. Zij voelen zich op basis van betrokkenheid bij inhoudelijke thema’s plaatselijk of regionaal met elkaar verbonden. De organisatie ervan komt vaak organisch tot stand, is open en gebaseerd op een rijk palet aan mogelijkheden. De LVVP wil daar als verbindende vereniging flexibel op inspelen, door af te zien van vastgelegde structuren, en gebruik te maken van ontwikkelingen en expertise in het land. Daaronder vallen de goedlopende bestaande afdelingen, maar ook inhoudelijke netwerken, zorggroepen en dergelijke.

Zorggroepen van vrijgevestigde ggz-professionals

Her en der zijn in het land zorggroepen opgericht, al dan niet in een opstartfase, die de vorm hebben van een coöperatie. Ze bestaan uit vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, of uit vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen en klinisch psychologen/psychotherapeuten. Sommige zorggroepen bestaan uitsluitend uit LVVP-leden of zij verplichten om LVVP-lid te worden, andere zorggroepen bestaan uit leden en niet-leden. Het LVVP-bureau gaat binnenkort met vertegenwoordigers van deze zorggroepen in overleg om een en ander te stroomlijnen binnen de vereniging.

Want naast de wens om deze samenwerkingsverbanden c.q. zorggroepen waar mogelijk te faciliteren voor overleg en netwerkvorming, wil de LVVP een digitaal netwerk bewerkstelligen voor uitwisseling en overdracht van informatie. Hiervoor worden onder meer bijeenkomsten op basis van thema’s georganiseerd. De verschillende platforms kunnen hierbij ondersteunend, voedend en sturend zijn. Op deze wijze vindt er niet alleen (wederkerige) communicatie plaats tussen de leden en de LVVP, maar ook tussen de leden onderling.

 

Oproep

Om dit alles te realiseren, willen we weten hoe, waar en waarom onze leden zich georganiseerd hebben in alle concrete varianten. Tevens zijn we op zoek naar contactpersonen vanuit deze samenwerkingsverbanden. U kunt zich melden bij t.ruijl@lvvp.info. Dank alvast voor uw medewerking!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer