Over de LVVP

De LVVP-klachtenregeling

De LVVP-klachtenregeling

23-08-2018 Print

LVVP-leden zijn automatisch aangesloten op de LVVP-klachten- en geschillenregeling. De kosten voor de eerste klacht worden vergoed tot een bedrag van € 500. In een enkel geval wil een cliënt niet dat er contact wordt opgenomen met de behandelaar. Het kan dus gebeuren dat u een rekening krijgt voor klachtafhandeling zonder dat u wist dat er over u geklaagd is.

De LVVP-klachtenregeling

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft een cliënt het recht om onvrede te melden en/of een klacht in te dienen. Daarom zijn behandelaren in de ggz verplicht een klachten- en geschillenregeling te hebben. De LVVP heeft een klachten- en geschillenregeling in het leven geroepen; alle gewone LVVP-leden zijn hier automatisch op aangesloten. De eerste klacht wordt door de LVVP vergoed tot een bedrag van € 500. Eventuele volgende klachten komen voor rekening van het lid zelf.

 

Klachtenregeling op de website

Behandelaren zijn verplicht (een link naar) de klachten- en geschillenregeling op te nemen op hun website, zodat cliënten weten waar en hoe zij een klacht kunnen indienen. LVVP-leden kunnen deze link daarvoor gebruiken: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

 

Onvrede meteen bespreken

Bij voorkeur wordt de onvrede eerst met de behandelaar zelf besproken. Door signalen van onvrede meteen serieus te nemen, er expliciet naar te vragen en de cliënt ruimte te bieden, kan in een aantal gevallen een klacht voorkomen worden. Als de onvrede blijft bestaan, heeft de cliënt de mogelijkheid om een klachtenfunctionaris in te schakelen. Op de website van de LVVP staat beschreven hoe zo’n procedure in zijn werk gaat.

 

Cliënt ziet soms toch af van de klacht

Als een cliënt contact opneemt met de klachtenfunctionaris, zal hem of haar gevraagd worden naar de naam van de behandelaar zodat de klachtenfunctionaris contact met de behandelaar kan opnemen. Maar niet altijd komt het zover: het komt voor dat de klachtenfunctionaris de onvrede op een dusdanige manier afhandelt dat de cliënt afziet van het indienen van een klacht. In dat geval komen de kosten voor de afhandeling voor rekening van de LVVP.

 

Wel een klacht, maar geen contact met de behandelaar

Het is echter ook mogelijk dat de klacht wel blijft bestaan, maar dat de klager toch niet wil dat de aangeklaagde behandelaar daarover wordt ingelicht. In dat geval is wel sprake van een klachttraject, maar dan zonder dat de betrokken behandelaar daarvan weet. De kosten hiervan komen dan voor rekening van de behandelaar. Het kan dus in een zeer uitzonderlijk geval voorkomen dat u een rekening krijgt voor klachtafhandeling, zonder dat u weet dat er over u geklaagd is en door wie. Ook dan geldt de stelregel dat de eerste (anonieme) klacht door de LVVP vergoed wordt tot een bedrag van € 500. Meerkosten en eventuele volgende klachten komen voor rekening van het lid zelf.

Ook interessant

Tweede Kamer debatteert over Jeugdwet

Op donderdag 21 juni jl. vond een debat plaats in de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de Jeugdwet en het ...

Lees meer

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg?

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Vrijgevestigde praktijken van psychologen en psychotherapeuten die willen gaan ...

Lees meer