Over de LVVP

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

04-02-2017 Print

Het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ ontwikkelt van 2015 tot 2017 in totaal 18 kwaliteitsstandaarden. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren, die bij elke zorgstandaard wettelijk verplicht worden aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Op initiatief van het Netwerk zijn de indicatoren voor de zorgstandaarden in de ggz op elkaar afgestemd. We zoeken dringend deskundige leden voor enkele expertgroepen. Er staat een vergoeding tegenover.

Eén initiële set voor alle zorgstandaarden vergroot de efficiëntie. Deze set is inmiddels ontwikkeld en bevat negen indicatoren. Alle negen bevinden zich momenteel in de ontwikkelfase. Het doel van de verdere ontwikkeling is om kwaliteit van zorg te meten en informatie voor cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk vast te stellen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat een indicator zo goed mogelijk moet aansluiten bij het primaire proces. Dit leidt tot meer uniformiteit en een beperkte administratieve last.

 

De LVVP is op zoek naar deskundige leden voor de volgende expertgroepen:

  • Recidiverende zorgvraag
  • Samenhang tussen psychische en somatische zorg
  • Generieke module Psychische stoornissen en ZB/LVB

 

De inspanning zal ongeveer 4 keer 5 uur zijn (2,5 uur bijeenkomst en 2,5 voorbereiding). Als tegenprestatie ontvangt u een vacatie- en reiskostenvergoeding. Als u interesse hebt om deel te nemen aan een expertgroep dan kunt u zich aanmelden bij Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer