Over de LVVP

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

04-02-2016 Print

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Bij elke zorgstandaard is het wettelijk verplicht om kwaliteitsindicatoren aan te leveren bij het Zorginstituut. Op initiatief van het Netwerk zijn de indicatoren voor de zorgstandaarden in de ggz op elkaar afgestemd. Eén initiële set voor alle zorgstandaarden vergroot de efficiëntie. Deze set is inmiddels ontwikkeld en bevat negen indicatoren. Alle negen bevinden zich momenteel in de ontwikkelfase. Het doel van de verdere ontwikkeling is om kwaliteit van zorg te meten en informatie voor cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk vast te stellen. Een belangrijk uitganspunt hierbij is dat een indicator zo goed mogelijk moet aansluiten bij het primaire proces. Dit leidt tot meer uniformiteit en een beperkte administratieve last.

De LVVP is op zoek naar deskundige leden voor de volgende expertgroepen:

  • Recidiverende zorgvraag
  • Samenhang tussen psychische en somatische zorg

 

De inspanning zal ongeveer 4 keer 5 uur zijn (2,5 uur bijeenkomst en 2,5 voorbereiding). Als tegenprestatie ontvangt u een vacatie- en reiskostenvergoeding. Als u interesse hebt om deel te nemen aan een expertgroep dan kunt u zich aanmelden bij Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer