Over de LVVP

De Monitor: werkervaringsplekken zijn vaak schijnconstructies

De Monitor: werkervaringsplekken zijn vaak schijnconstructies

04-02-2016 Print

NCRV’s journalistiek programma De Monitor komt in zijn onderzoek naar uitbuiting van starters en stagiairs enkele opmerkelijke werkervaringscontracten tegen, die eigenlijk reguliere arbeidsovereenkomsten zijn. De werkervaringsplek wordt niet beschreven in de wet. Wat een stage of werkervaringsplek onderscheidt van een normaal betaalde baan is dat het accent ligt op leren en niet op het behalen van productie. De SP heeft er inmiddels Kamervragen over gesteld.

Volgens de door De Monitor ingeschakelde jurist doen jongeren, die het vermoeden hebben dat ze worden uitgebuit op hun werkervaringsplek, er goed aan hun eigen werkervaringsovereenkomst naast de reguliere contracten van hun werkgever te leggen. “En dan te kijken, waarin verschillen die nou van elkaar? Wordt er duidelijk omschreven wat het doel is van de werkervaringsplek en waarin die zich onderscheidt van een reguliere arbeidsplaats? Of is simpelweg het woordje werknemers vervangen door ‘vrijwilliger’?” Op dit moment brengt De Monitor in kaart in welke sectoren er veel gebruik wordt gemaakt van werkervaringsplekken. Die kunnen worden gemeld via demonitor@kro-ncrv.nl.

 

Opleidingsplaatsen

De LVVP vermoedt op basis van informatie dat veel basispsychologen na het behalen van hun masterdiploma door willen stromen in een gz-opleiding. Het aantal opleidingsplaatsen schiet echter tekort. Veel vrijgevestigde ggz-professionals zijn bereid een opleidingsplek aan te bieden, maar verzanden daarbij in regelgeving. Gevolg is dat deze gemotiveerde basispsychologen terechtkomen in een ‘werkervaringsplek’ die niet altijd deugdelijk blijkt te zijn.

Zoals wij in onze nieuwsbrief van oktober 2015 berichtten, wil TOP-opleidingen het toewijzingsproces 2017 en daarna vereenvoudigen. Hiervoor zijn alle veldpartijen die direct en indirect zijn betrokken bij TOP-opleidingsplaatsen met elkaar in gesprek. Veldpartijen betrokken bij TOP-opleidingsplaatsen zijn: LVVP, GGZ Nederland, NIP, V&VN, Actiz, VGN, NFU, NVZ, NVP, NVO en NVGzP. De eerste vier genoemde vormen het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen. Goed nieuws is voorts dat de beschikbaarheidsbijdrage na het instroomjaar voortaan niet meer aan de praktijkopleidingsinstelling is gekoppeld, maar aan de opleideling. En uit de TOP-nieuwsbrief van december 2015 blijkt dat het aantal opleidingsplaatsen wordt uitgebreid.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer