Over de LVVP

De verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder bij nieuwe aanmeldingen

De verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder bij nieuwe aanmeldingen

04-02-2015 Print

Uw verantwoordelijkheid als ggz-professional begint al bij de telefonische screening van een nieuwe patiënt. U bent volledig aan te spreken op de inschatting van de aard en spoedeisendheid van de problematiek en de beoordeling of uw praktijk voor de behandeling hiervan voldoende is toegerust. In geval een patiënt moet wachten op een behandeling, houdt uw verantwoordelijkheid in dat u de patiënt informeert over de wachttijd én laat weten of deze gezien de aard van de problematiek verantwoord is. Deze informatie stelt de patiënt in staat een keuze te maken. 

Als de patiënt op basis hiervan besluit te wachten, is het uw verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren dat en wanneer hij/zij tussentijds terecht kan bij een derde voor de vereiste zorg. Als u oordeelt dat de patiënt niet met de behandeling kan wachten of als de patiënt dit zelf vindt, dan zorgt u voor (terug)verwijzing. De treeknormen ontslaan een ggz-professional niet van de verantwoordelijkheid per geval een eigen afweging te maken.

De informatie hierover begint met een duidelijk praktijkbeleid en de communicatie hierover op website of in folders. Daarnaast geldt in het kader van de transparantie over wachttijden krachtens de Wkkgz per 1 januari 2016 de verplichting om een (toekomstige) patiënt desgevraagd te informeren, zodat deze een weloverwogen beslissing kan nemen. Zie daarover het betreffende artikel in deze nieuwsbrief.

 

Kortom: de verantwoordelijkheid voor de zorg aan de patiënt begint vanaf het eerste contact met de praktijk en staat los van het al dan niet geopend hebben van een dbc of zorgproduct en/of het al dan niet bestaan van een behandelingsovereenkomst. Op deze verantwoordelijkheid bent u tuchtrechtelijk aanspreekbaar.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer