Over de LVVP

De verwijsbrief voor een vervolgtraject in de gb-ggz

De verwijsbrief voor een vervolgtraject in de gb-ggz

04-02-2016 Print

We krijgen signalen van LVVP-leden dat er huisartsen zijn die geen verwijsbrief willen geven voor een tweede traject in de generalistische basis-ggz (gb-ggz). Dit zou het gevolg zijn van de eerdere ‘roer-om-actie’ van de huisartsen, die ondermeer tot doel had om de administratieve overbelasting te reduceren. Er lijkt nu echter een discrepantie te ontstaan met de regelgeving vanuit de NZa, die ggz-aanbieders verplicht tot het opvragen van een dergelijke verwijsbrief. Ook verzekeraars stellen deze eis in hun contracten.

 

Deze discrepantie leidt tot rechtmatigheidsproblemen: de verzekeraar voert de regelgeving uit en klopt daarvoor aan bij de zorgaanbieder. Als de verwijzing vervolgens niet op orde is, kan dat ertoe leiden dat de nota niet wordt vergoed. Om die reden gaat de ggz-sector, waaronder de LVVP,  hierover met de betrokken partijen in gesprek. We houden u op de hoogte van de uitkomsten van dit overleg. 

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer