Over de LVVP

Deadlines contractering 2024 en aanvragen verhoging omzetplafond 2023

Deadlines contractering 2024 en aanvragen verhoging omzetplafond 2023

11-05-2023 Print

Op 1 april jl. hebben alle zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2024 gepubliceerd. We zijn druk doende met een analyse per zorgverzekeraar, die uitmondt in de zogenaamde LVVP-special zorginkoopbeleid. Deze publiceren we binnenkort. We informeren u graag nu alvast over de termijnen en deadlines die in het inkoopbeleid van de verschillende zorgverzekeraars zijn opgenomen. Deze vindt u terug in de onderstaande overzichten. Daarnaast wijzen we u nogmaals op de termijnen waarbinnen een verhoging van het omzetplafond kunt aanvragen bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis.

I. Aanvragen verhoging omzetplafonds kan vanaf nu
Zoals u weet, zijn er -helaas- nog steeds zorgverzekeraars die een omzetplafond hanteren. Werkt u gecontracteerd, dan kunt u bij bepaalde zorgverzekeraars – desgewenst – een verhoging van uw omzetplafond aanvragen. Om te beslissen of u om een verhoging wilt vragen, is het belangrijk dat u uw wachtlijst actualiseert. Bekijk vervolgens of, en zo ja, voor welke zorgverzekeraar u een verhoging van het omzetplafond wilt aanvragen. Hieronder geven we aan welke zorgverzekeraars met een omzetplafond ofwel omzetmaximum werken en hoe zij omgaan met verzoeken voor verhoging van het omzetplafond.

VGZ
Bij VGZ kunt u eenmalig om een verhoging van het omzetplafond vragen vanaf 1 april tot 31 juli 2023. Meer informatie hierover vindt u hier. Dit is de rechtstreekse link naar het aanvraagformulier.

Zilveren Kruis
Bij Zilveren Kruis kunt u eenmalig om een verhoging van het omzetplafond vragen vanaf 1 april 2023 tot 1 september 2023. Gebruik hiervoor de volgende link.

CZ
Zoals u weet, is er bij CZ geen sprake van een omzetplafond, maar heeft deze zorgverzekeraar een beperking van het aantal praktijkuren. U kunt bij CZ niet om een verhoging van het aantal praktijkuren vragen; CZ neemt zelf het initiatief. CZ heeft aangegeven dat praktijken waarbij het marktaandeel 2023 in de gemeente/regio aanleiding geeft tot positieve aanpassing van het aantal praktijkuren, een gewijzigd voorstel 2023 zullen ontvangen waarin de praktijkuren zijn gewijzigd. CZ past geen voorstellen aan, waarbij de praktijkuren 2023 naar beneden worden bijgesteld. Alle zorgaanbieders met een getekende overeenkomst 2023 worden door CZ per e-mail geïnformeerd. Ook wanneer er geen aanpassing zal plaatsvinden.

Let op!
Is uw omzetplafond (bijna) vol? Dan is dit geen reden om de behandeling te staken of de patiënt naar een andere zorgaanbieder te verwijzen. Ook mag u de declaraties van de behandelingen die “over uw omzetplafond heen gaan” niet in rekening brengen bij de patiënt.

U dient zelf te beoordelen of nieuwe patiënten nog passen binnen uw omzetplafond. Zo niet, neem deze patiënt dan niet in behandeling, maar verwijs naar de afdeling zorgbemiddeling van de betreffende zorgverzekeraar.

 

II. Deadlines contractering 2024 voor bestaande zorgaanbieders
In dit eerste overzicht vindt u de belangrijke momenten voor het afsluiten van een overeenkomst voor 2024 voor bestaande zorgaanbieders.

ZorgverzekeraarAanbieden vragenlijst door zorgverzekeraar via vecozoDeadline invullen vragenlijst door zorgaanbiederAanbieden zorg overeenkomst door zorgverzekeraar Uiterste datum tekenen overeenkomst door zorgaanbieder
a.s.r.septemberseptember1 november
Caresqeind september1 novemberna bevestiging vragenlijst (indien voldaan)11 november
CZ26 juni25 augustusuiterlijk 6 oktober12 november
DSWbegin september1 november6 weken na doorlopen contractmodule
Menzis11 september12 november12 november
ONVZjuli – september6 weken na doorlopen contractmodule
Salland zorgverzekeraar (voorheen ENO)26 september6 november 
VGZ1 september2 oktober voor 17.00 uur10 november voor 17.00 uur
Zilveren Kruis30 september10 november10 november
Zorg & Zekerheidoktober9 november

 

Hieronder vindt u belangrijke momenten voor nieuwe zorgaanbieders
Wilt u contracteren met een zorgverzekeraar waar u dit jaar geen contract mee had? Of bent u een startende praktijk? Let dan op sluiting aanmeldtermijnen!

De meeste zorgverzekeraars hanteren een deadline voor het aanmelden van nieuwe vrijgevestigde praktijken. Soms maken zij dan ook nog verschil of u net start met uw praktijk of dat u al langere tijd werkzaam bent zonder contract bij de betreffende zorgverzekeraar. In deze tabel staan alle relevante data voor u op een rij. Voor de inkoop van ggz gebruiken zorgverzekeraars het Vecozo-inkoopportaal. Voor het inloggen op dit portaal heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie. Bent u nog niet in het bezit van een certificaat of autorisatie bij Vecozo? Vraag dit op tijd aan bij Vecozo. Houd er rekening mee dat het verwerken van een aanvraag zo’n 5 werkdagen kost.

LET OP: zorgverzekeraars kunnen voor zorginstellingen ander beleid voeren!

N.B. voor de specifieke eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraars verwijzen we u graag naar het inkoopbeleid van de desbetreffende zorgverzekeraar.

Hieronder de zorgverzekeraars op datum gerangschikt.

ZorgverzekeraarVerzoek nieuwe zorgaanbieders voor contract 2024Verzoek gedurende jaar mogelijkAanmelden via 
Menzis1 april 2023 – 1 oktober 2023Ja, mits nieuwe startende zorgaanbiederOvereenkomst aanvragen (menzis.nl)
VGZ1 mei 2023 – 31 juli 2023NeeOvereenkomst digitaal gecontracteerd (cooperatievgz.nl)
Salland Zorgverzekeraar (voorheen ENO)Uiterlijk 31 mei 2023Nee Overeenkomst aanvragen Salland Zorgverzekeraar
CZUiterlijk 31 juli 2023Ja, contract per 1 maart of 1 juli 2024rz.ggz@cz.nl 
Zorg & ZekerheidUiterlijk 31 augustus 2023Neecontractbeheer@zorgenzekerheid.nl
ONVZUiterlijk 30 september 2023Neecontractbeheer.ggz@onvz.nl
Zilveren KruisUiterlijk 25 december 2023Ja, minimaal 1 week voor 1 april, 1 juli of 1 oktober 2024Aanvraag zorgovereenkomst – Zilveren Kruis
a.s.r.Gehele jaar mogelijk verzoek te doen; start overeenkomst 1e van volgende maandggz-vrijgevestigden@asr.nl
DSWGehele jaar door mogelijk verzoek te doen; ingangsdatum in overlegcontractering.ggz@dsw.nl
CaresqGehele jaar mogelijk verzoek te doen; start overeenkomst 1e van volgende maandZorgovereenkomst aanvragen | Caresq

 

Ook interessant

LVVP-regiobijeenkomsten op 1 en 21 juni: mis het niet!

Inmiddels hebben we de eerste van de drie LVVP-regiobijeenkomsten achter de rug. Zowel voor de aanwezige leden als voor de ...

Lees meer

Mijlpaal VG Digitaal: meer dan 250 ggz-professionals vragen ondersteuning aan

Goed met een EPD werken gaat steeds beter! De LVVP is een van de medeoprichters van VG Digitaal, dat als ...

Lees meer