Over de LVVP

Declaraties afgewezen? Check of u de AVG-toestemmingsvragen in uw ks heeft beantwoord

Declaraties afgewezen? Check of u de AVG-toestemmingsvragen in uw ks heeft beantwoord

13-02-2020 Print

In de laatste maanden van 2019 hebben we herhaaldelijk gewezen op het feit dat u als zorgaanbieder de toestemmingsvragen voor het kwaliteitsstatuut in het kader de AVG dient te beantwoorden. Mocht u dit onverhoopt toch nog niet hebben gedaan, dan kan de situatie ontstaan dat uw declaraties worden geweigerd, ook al beschikt u wel over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de declaratie dan opnieuw indienen. Hoe dat werkt, leest u hieronder.

Wanneer uw declaratie wordt afgewezen omdat u de toestemmingsvragen niet heeft beantwoord, dan kunt u de declaratie opnieuw indienen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat u ten tijde van de zorglevering beschikte over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut;
  • U kunt aantonen dat dit kwaliteitsstatuut ook op uw eigen website staat;
  • U kunt aantonen dat u alsnog de AVG-vragen heeft ingevuld en toestemming heeft gegeven voor doorlevering aan het openbaar databestand van ZiNL.

 

Zorgverzekeraars doen hun best om de reden van de afwijzing van de declaratie (ontbreken geldig kwaliteitsstatuut) aan u terug te koppelen, zodat u indien nodig actie kunt ondernemen.

Ook interessant

Vernieuwde verwijsafspraken

Op 28 januari jl. zijn de vernieuwde verwijsafspraken gepubliceerd op de website van het ministerie van VWS. De regels die voor ...

Lees meer

Wat is een UBO-verklaring?

Verzekeraar a.s.r. heeft bij een aantal LVVP-leden een zogenaamde UBO-verklaring opgevraagd. UBO betekent ultimate beneficial owner ofwel uiteindelijk ...

Lees meer