Over de LVVP

Deelname aan pilot nieuwe productstructuur niet verplicht voor vrijgevestigden

Deelname aan pilot nieuwe productstructuur niet verplicht voor vrijgevestigden

04-02-2017 Print

Er nemen al heel wat vrijgevestigde ggz-professionals deel aan de pilot voor het nieuwe ggz-bekostigingssyteem (het zorgclustermodel). Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten dat deelname voor vrijgevestigden niet verplicht is. De verplichte deelname geldt wel voor ggz-professionals die in instellingen werkzaam zijn. Uit die hoek hebben zich nog te weinig deelnemers aan de pilot gemeld. Alle extra deelnemers zijn echter nog steeds welkom; uw invloed in de pilot is onmisbaar. U krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming en gratis ict-ondersteuning. En u krijgt de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gecertificeerde HoNOS+-training.

Invloed, ervaring en voorsprong
Deelname aan de pilot geeft u niet alleen invloed op het uiteindelijke model, maar bovenal een voorsprong in informatie over en ervaring met het nieuwe zorgclustermodel. Daarmee bent u straks gedegen voorbereid op de toekomst van uw ggz-praktijk.
 
Werk mee aan het nieuwe zorgclustermodel
Zoals u weet, werkt de LVVP samen met andere branchepartijen aan het zorgclustermodel, dat – waarschijnlijk in 2020- het huidige dbc/productsysteem gaat vervangen. In het clustermodel -ook wel het Engelse model genoemd- is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker en zijn er verschillende tussentijdse evaluatiemomenten. Het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders.
Het model wordt samen met zorgaanbieders in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Als u aan deze pilot gaat deelnemen, krijgt u naast een financiële tegemoetkoming ook gratis ondersteuning bij de aansluiting van uw praktijksoftware op de benodigde ict-functionaliteiten. De volgende leveranciers doen al mee: Datamedicare, Evry, Careweb, ManagewarePro, Medicore, Praktijkdata, VCD, Zilos, Medikad, Incura, ChipSoft, Impulse, Nedercare, Nexus, Pinkroccade en Trompbx. Staat uw leverancier er niet tussen, neem dan contact op met de NZa (pilotsggzfz@nza.nl) en met uw leverancier om de mogelijkheden te bespreken.
Maakt u gebruik van de praktijksoftware van een van deze leveranciers, dan kunt u direct meedoen aan de pilot. Zoals gezegd krijgt u indien nodig gratis hulp om uw ict-systeem werkbaar te maken.

Informatie en e-learning
Voor meer informatie over het zorgclustermodel kunt u:

 

U kunt zich voor de pilot aanmelden via pilotsggzfz@nza.nl.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer