Over de LVVP

Definitief besluit verplichte melding BIG-nummer

Definitief besluit verplichte melding BIG-nummer

14-05-2020 Print

Per 1 januari 2021 bent u verplicht uw BIG-nummer te vermelden. Als patiënten naar uw BIG-nummer vragen, dan dient u hen daarover te informeren. Daarnaast dient u het nummer te vermelden bij uw naam op uw eigen website (of de website van een werkgever) en in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die u beroepsmatig verstuurt. U hoeft uw BIG-nummer niet op andere plekken te vermelden, zoals in wachtruimten.

U heeft minimaal een half jaar de tijd om de websites en e-mailondertekeningen aan te passen. Het moment waarop dit half jaar ingaat wordt bekend gemaakt, zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis. Gaat het half jaar door de coronacrisis later in dan 1 juli 2020, dan schuift ook de datum dat moet zijn voldaan aan de verplichting met een half jaar op naar een datum na 1 januari 2021. Lees hier het complete besluit.

Ook interessant

Janet Kos nieuwe intermediair vrijgevestigden Jeugdwet

Per juni 2020 start Janet Kos als intermediair vrijgevestigden Jeugdwet. Janet heeft onder andere ervaring vanuit zowel de gemeente als de ...

Lees meer

1 juli 2020: patiënten krijgen recht op elektronische inzage/afschrift dossier

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en elektronisch afschrift van hun medisch dossier. Dit betekent echter ...

Lees meer