Over de LVVP

Deskundig lid bipolaire stoornissen gezocht

Deskundig lid bipolaire stoornissen gezocht

04-02-2016 Print

In het kader van de ontwikkeling van zorgstandaarden in de ggz is de LVVP op zoek naar een deskundige op het terrein van bipolaire stoornissen om namens de LVVP zitting te nemen in de gelijknamige adviesgroep. Deze adviesgroep fungeert als schil rondom de werkgroep bipolaire stoornissen en komt niet fysiek bijeen. Leden in de adviesgroep geven inhoudelijk advies ten aanzien van conceptteksten en kunnen worden uitgenodigd om over specifieke onderwerpen mee te denken in een werkgroepbijeenkomst.

De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Mocht u als LVVP-lid belangstelling hebben voor deze taak, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via T.Ruijl@lvvp.info. De bijdrage van de vrijgevestigde ggz-professional aan de zorgstandaarden is van groot belang. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van 2016 van kracht, ook voor uw praktijk!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer