Over de LVVP

Dien uw kwaliteitsstatuut in voor 1 november!

Dien uw kwaliteitsstatuut in voor 1 november!

04-02-2016 Print

We willen nogmaals herhalen dat indien u uw kwaliteitsstatuut vóór 1 november a.s. indient bij ggzkwaliteitsstatuut.nl, u nog tijd hebt om wijzigingen aan te brengen in geval dat nodig is. U kunt uw kwaliteitsstatuut vervolgens opnieuw indienen zodat het met de volgende ‘batch’ meegaat van 1 december. Als u uw (verbeterde) kwaliteitsstatuut voor die datum hebt ingediend, voldoet u per 1 januari 2017 aan de criteria om verzekerde zorg te kunnen blijven leveren. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor de voortgang van uw lopende behandelingen! Een tip: verwijs in uw kwaliteitsstatuut zoveel mogelijk naar uw eigen website, zodat u daar wijzigingen kunt aanbrengen, bijvoorbeeld over uw wachttijden. Dan hoeft u niet telkens ook uw kwaliteitsstatuut aan te passen.

Op dit moment hebben 1.637 vrijgevestigde regiebehandelaren een kwaliteitsstatuut ingediend en 2.949 vrijgevestigden een account aangevraagd. 

Er blijken overigens nog steeds foute formats te worden ingediend bij ggzkwaliteitsstatuut.nl. Daarom geven wij hieronder stapsgewijs weer wat u precies moet doen:

  • U vraagt eerst een account aan op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en registreert uw gegevens. Op de pagina ‘aanbieden kwaliteitsstatuut’ handelt u vervolgens als volgt:
  • Klik op ‘Download hier het format voor vrijgevestigde’; het format opent vervolgens in een nieuw scherm.
  • Sla het format op (Apple-gebruikers: kies voor Archief, Bewaar als)
  • Open het format (Apple-gebuikers: ga naar Finder en open het document)
  • Vul het format in
  • Sla het ingevulde format op op uw pc (kies voor Bestand, Opslaan als)
  • Upload het ingevulde format op de website ggzkwaliteitsstatuut.nl en voeg eventuele bijlagen toe (ga naar www.ggzkwaliteitsstatuut.nl, pagina Aanbieden kwaliteitsstatuut, onderdeel Kwaliteitsstatuut aanbieden).

 

Bericht van goedkeuring

Het bericht van goedkeuring dat u ontvangt na het indienen van uw kwaliteitsstatuut ziet er als volgt uit:
“U heeft op … uw kwaliteitsstatuut aangeboden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en uit de uitgevoerde toets is gebleken dat uw statuut is goedgekeurd. U voldoet hiermee aan de verplichting om per 1 januari 2017 uw kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Wij herinneren u eraan om uw statuut te publiceren op uw website of als u niet beschikt over een website deze beschikbaar te hebben op uw praktijk.

Als u problemen ondervindt bij het terugvinden van uw bestand op uw computer kunt u de bestandsnaam van uw statuut zien als u inlogt op de website bij de pagina ‘aanbieden KS’.

Ten slotte verzoeken wij u deze e-mail goed te bewaren, omdat dit het bewijs is dat uw statuut is aangeboden en goedgekeurd.

Wat gebeurt er nu met mijn aangeboden statuut?

Na 31 december wordt aan Zorginstituut Nederland (ZiNL) doorgegeven dat u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden alsmede waar uw statuut beschikbaar is. ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Deze openbare data kunnen gebruikt worden voor keuze-informatie voor patiënten of door zorgverzekeraars en toezichthouders. 

Wat moet ik doen als ik mijn statuut wil wijzigen?

Nadat uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, dient u uw statuut openbaar te maken op uw website of binnen uw praktijk. Het is belangrijk dat uw kwaliteitsstatuut actueel is. U wordt dan ook vriendelijk verzocht wijzigingen in uw kwaliteitsstatuut door te voeren en deze versie opnieuw openbaar te maken. Het gewijzigde statuut kunt u, in ieder geval totdat uw gegevens zijn doorgegeven aan het zorginstituut (verwacht begin januari 2017), niet opnieuw ter toetsing aanbieden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Meer informatie of vragen?

Op onze website vindt u de veel gestelde vragen (faq) over het aanbieden van het format kwaliteitsstatuut.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact opnemen via het emailadres helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl of via telefoon 088-1263915 (op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 15:00).”

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer