Over de LVVP

Doe mee aan het onderzoek naar aantallen ggz-professionals

Doe mee aan het onderzoek naar aantallen ggz-professionals

11-01-2018 Print

Deze maand kan er een brief op uw deurmat vallen met het verzoek mee te doen aan de enquête van het Nivel en het Capaciteitsorgaan. De LVVP steunt dit verzoek; het is namelijk van belang voor de toekomst van de vrijgevestigde ggz-professional. Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende ggz-professionals zijn.

De laatste jaren zijn al veel mensen opgeleid, maar er stromen ook veel zorgaanbieders uit, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan. Tegelijkertijd klinken er veel geluiden over wachttijden en stijgende werkdruk.

 

Advies aan het ministerie van VWS en veldpartijen 
Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel psychiaters, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten ggz er in de toekomst nodig zijn. Hierbij hoort ook een advies aan VWS en veldpartijen voor de instroom bij verschillende opleidingen: hoeveel opleidingsplaatsen moeten er zijn voor een evenwichtige arbeidsmarkt in de toekomst?

 

Vul de enquête in
Om het capaciteitsplan voor 2018 voor deze beroepsgroepen op te kunnen opstellen, zijn veel gegevens nodig. Het gaat om informatie over bijvoorbeeld de in- en uitstroom binnen de beroepsgroep en het aantal uren dat wordt gewerkt, maar er zijn ook gegevens nodig over onderwerpen als werkdruk en uw toekomstplannen als ggz-aanbieder. Daarom wordt begin 2018 een enquête uitgezet onder een steekproef van BIG-geregistreerde ggz-professionals.

Ook interessant

Kosten Geschillencommissie verhoogd met 21% btw

Eind 2017 heeft de Belastingdienst te kennen gegeven dat diensten van De Geschillencommissie per 1-1-2018 belast worden met 21% btw. Dat ...

Lees meer

Marcus Huibers wint Wim Trijsburgprijs voor Psychotherapie

Vrijdag 15 december ontving prof. dr. Marcus Huibers de Wim Trijsburgprijs voor psychotherapie. De prijs voor wetenschappers werd tijdens de Dag ...

Lees meer