Over de LVVP

Doe mee aan projecten netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz!

Doe mee aan projecten netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz!

04-02-2015 Print

Hoewel een tiental LVVP-leden reeds reageerde op de oproep in onze vorige nieuwsbrief -waarvoor dank!-, doen we hierbij een herhaald dringend appèl op u om mee helpen bij de ontwikkeling van de vele zorgstandaarden en generieke modules binnen het kader van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz, waaronder het Doorbraakproject ROM. Het is namelijk cruciaal dat ook vrijgevestigden bij deze zorgprogramma’s zijn betrokken. Deelnemers aan een projectgroep namens de LVVP kunnen dan ook rekenen op een financiële vergoeding.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz streeft naar een planmatige, continue verbetering van de beroepsuitoefening van ggz-professionals, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang rondom de patiënt wordt verleend. Het is voor u als vrijgevestigde ggz-professional cruciaal dat ook vrijgevestigden bij deze zorgprogramma’s zijn betrokken.

Naast het actief deelnemen aan een projectgroep kunt u ook de conceptteksten voor de zorgstandaard of generieke module meelezen en becommentariëren. Als u affiniteit hebt met een of meer van de onderwerpen, bijvoorbeeld doordat u veel met een bepaalde cliëntengroep werkt, dan kunt u zich als belangstellende melden bij Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info). Geef daarbij aan naar welke zorgstandaard of generieke module uw voorkeur uitgaat. Zodra er meer bekend is over de start en inhoud van het project ontvangt u hier informatie over en kunt u besluiten of u al dan niet gaat meedoen. Als er meerdere leden geïnteresseerd zijn, dan zal het bureau in overleg een keuze maken.

 

Doorbraakproject ROM

Een van de projecten van het Kwaliteitsnetwerk is het Doorbraakproject ROM. U kunt zich inschrijven voor de tweede ronde, die in april van start gaat. Het Trimbos-instituut hoopt dat een groter aantal vrijgevestigden zal deelnemen dan in de eerste ronde, waarin vijf vrijgevestigde praktijken participeren. Deze deelnemers weten inmiddels hoe zij het komend jaar in de behandeling met ROM aan de slag willen. Ter ondersteuning daarvan hebben zij een training gehad in SDM&ROM en wonen zij binnenkort een vragenlijstcarrousel bij, waarin zij uitleg krijgen over het gebruik van de belangrijkste ROM-instrumenten: BSI, OQ-45, SQ-48, ORS/SRS. Ook komen zij dit jaar nog driemaal bijeen voor intervisie.
Binnen het project worden vrijgevestigden en teams van hulpverleners uit het hele land uitgenodigd om ROM in hun dagelijks werk te gaan gebruiken in de behandeling en als instrument voor kwaliteitsverbetering. Er ontstaat een netwerk, waarbinnen een jaar lang best practices ontwikkeld en uitgewisseld worden. Deelnemers worden ondersteund door vele ROM-experts en adviseurs van het Trimbos-instituut. Zowel vakinhoudelijke kennis als expertise vanuit cliëntperspectief is beschikbaar via het Doorbraaknetwerk. De projectmatige structuur, met concrete deadlines en stappen, is een sterke stimulans om ROM ook echt in de praktijk te implementeren.

In deze brochure kunt u meer lezen over het doorbraakproject. Wij hopen op uw deelname!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer