Over de LVVP

Doet u ook mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden?

Doet u ook mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden?

04-02-2015 Print

In eerdere nieuwsbrieven deden wij een oproep aan leden om deel te nemen aan een werkgroep of adviescommissie binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Inmiddels participeert een twintigtal LVVP-leden in het kwaliteitsnetwerk.

 • Recentelijk ontvingen wij een nieuw verzoek van het netwerk om te participeren in enkele zorgstandaarden en generieke modules. Wij achten uw deelname daaraan van groot belang, zodat ook de visie van de vrijgevestigd ggz-professional erin tot uiting komt.

Voor de volgende projecten zijn we uitgenodigd en zoeken we met spoed leden:

 • Multidisciplinaire richtlijn ‘niet opioïde-drugs’
 • Zorgstandaard Aanpassingsstoornissen
 • Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving
 • Zorgstandaard Opiaatverslaving
 • Generieke module Stemmen horen
 • Generieke module Vroege opsporing psychische klachten
 • Keuzehulp Depressie
 • Generieke module e-health
 • Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen
 • Zorgstandaard Conversiestoornis
 • Zorgstandaard Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen
 • Zorgstandaard Autismespectrumstoornis
 • Zorgstandaard Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
 • Generieke module Vaktherapie

 

Maar ook aan deze projecten zouden we willen deelnemen:

 • Generieke module psychische klachten kinderen
 • Zorgstandaard ADHD
 • Zorgstandaard Bipolair
 • Seksuele dysfuncties
 • Psychofarmaca

 

Voor omschrijvingen van deze projecten zie: www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl. Op de website staat ook een kalender, aan de hand waarvan u enigszins kunt inschatten in welk stadium de werkgroep zich bevindt. Sommige projecten zijn al in een afrondende fase, maar in dat geval kunt u mogelijk nog een rol spelen in de adviesraad. Als u belangstelling hebt voor één van deze projecten, neem dan contact op met Tineke Ruijl: T.Ruijl@lvvp.info.

 

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de ggz, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, voor de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend. Om dit te bereiken is het netwerk de spil in de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules. Zij doet dit samen met beroepsverenigingen en cliënten-/familieorganisaties.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer