Over de LVVP

Doet u ook mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden?

Doet u ook mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden?

04-02-2015 Print

In eerdere nieuwsbrieven deden wij een oproep aan leden om deel te nemen aan een werkgroep of adviescommissie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Inmiddels participeert een twintigtal LVVP-leden in het kwaliteitsnetwerk. Wij ontvingen een nieuw verzoek van het netwerk om te participeren in de zorgstandaard Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), Bipolaire stoornissen, SOLK en het doorbraakproject ROM. Wij achten uw deelname daaraan van groot belang, zodat ook de visie van de vrijgevestigd ggz-professional erin tot uiting komt.

Het projectvoorstel voor de ontwikkeling van de zorgstandaard Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) is inmiddels goedgekeurd door het bestuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De voorbereiding is op 1 juli jl. gestart. De feitelijke ontwikkeling van de zorgstandaard start op 1 november a.s. De komende maanden wordt de werkgroep zorgstandaard ASS samengesteld. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan kunt u vóór 7 september reageren naar t.ruijl@lvvp.info.

 

Voorts is het Netwerk op zoek naar vrijgevestigde ggz-professionals die willen deelnemen aan de werkgroep Bipolaire Stoornissen, de werkgroep SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) en het doorbraakproject ROM.

Voor omschrijvingen van deze en andere projecten zie: www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl. Op de website staat ook een kalender aan de hand waarvan u enigszins kunt inschatten in welk stadium de werkgroep zich bevindt. Sommige projecten zijn al in een afrondende fase, maar in dat geval kunt u mogelijk nog een rol spelen in de adviesraad.

 

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de ggz, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend. Om dit te bereiken is het netwerk de spil in de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules. Zij doet dit samen met beroepsverenigingen en cliënten-/familieorganisaties.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer