Over de LVVP

Draagt u uw steentje bij aan voldoende nieuwe collega’s in de ggz?

Draagt u uw steentje bij aan voldoende nieuwe collega’s in de ggz?

20-01-2022 Print

Het Capaciteitsorgaan raamt elke 3 jaar hoeveel opleidingsplaatsen er nodig zijn om er voor te zorgen dat er in de toekomst voldoende gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro-)psychologen zijn. Hiervoor start het Capaciteitsorgaan in januari 2022 een groot onderzoek onder alle zorgaanbieders, zorgprofessionals en vrijgevestigden die geestelijke gezondheidszorg bieden. Het ministerie van VWS is wettelijk verplicht om een financiële bijdrage te leveren voor het aantal geraamde opleidingsplaatsen. De raming was de vorige keer veel te laag, daardoor worden op dit moment te weinig mensen voor de ggz opgeleid.

Het onderzoek gaat over uw aanbod in de ggz
In het onderzoek staan vragen over aantal uren dat u werkzaam bent, of u meer of minder uren wilt werken, of u meer wilt werken maar niet kunt, hoe lang u nog in het vakgebied wilt werken et cetera. Dit onderzoek bestaat voor u als vrijgevestigde in totaal uit maximaal 35 vragen (afhankelijk van of u een eigen praktijk heeft en de omvang daarvan). Naar verwachting kost het u 30 minuten om de vragen te beantwoorden.

Het onderzoek onder vrijgevestigde behandelaren start in januari 2022
Het Capaciteitsorgaan trekt eerst een steekproef uit het BIG-register. Zit u in de steekproef, dan benadert het NIVEL of het CIBG u persoonlijk. Als u geen persoonlijke uitnodiging krijgt, kunt u toch een bijdrage leveren aan het onderzoek. (NB: de link naar het onderzoek was bij het schrijven van deze nieuwsbrief nog niet gepubliceerd.)

Online informatiebijeenkomst op 1 februari van 16:30 tot 18:00 uur
Als u behoefte heeft aan een toelichting op deze uitvraag en de vragenlijst, kunt u deelnemen aan de informatiebijeenkomst van het Capaciteitsorgaan op 1 februari aanstaande van 16.30 tot 18.00 uur. U vindt meer informatie via deze link.

Contact
Inhoudelijke vragen over dit onderzoek en de raming voor de beroepen in de geestelijke gezondheid kunt u stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl.

Ook interessant

Hervormingagenda Jeugd in gedrang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op haar extra ledenvergadering (alv) van donderdag 13 januari jl. een resolutie aangenomen waarin ...

Lees meer

Kerstsluiting LVVP-bureau

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Donderdag 23 december is de laatste dag dat het LVVP-bureau geopend is. Van ...

Lees meer