Over de LVVP

Drie regionale bijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut

Drie regionale bijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

Het kwaliteitsstatuut, waarover alle partijen onlangs overeenstemming hebben bereikt, geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg aan te mogen bieden. Die voorwaarde geldt dus voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorg: elke zorgaanbieder moet straks een kwaliteitsstatuut hebben en indienen. Vanwege die relevantie en impact voor de vrijgevestigde ggz-professional organiseert de LVVP drie regionale bijeenkomsten om u voor te bereiden op het maken en indienen van uw kwaliteitsstatuut. U kunt zich nu al aanmelden.

Nadat de overlegpartijen, waaronder de LVVP, op 15 februari jl. overeenstemming bereikten over het kwaliteitsstatuut, is het dezelfde dag aangeboden aan Zorginstituut Nederland, Daar vindt medio maart besluitvorming plaats over opname van het model-kwaliteitsstatuut in het Register. Tot die tijd is het conceptkwaliteitsstatuut nog niet definitief. Nadien wordt het kwaliteitsstatuut aan de minister aangeboden; zij biedt het vervolgens aan de Tweede Kamer aan. De LVVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming. LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren beantwoordde onlangs een aantal relevante vragen over het kwaliteitsstatuut. U kunt het interview hier lezen.

 

Inschrijving voor regionale bijeenkomsten nu open
We organiseren drie informatieve regionale ledenbijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut op:

  • woensdag 18 mei in Zwolle,
  • woensdag 1 juni in Utrecht,
  • woensdag 15 juni in Eindhoven.

De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.30 uur. U kunt inlopen vanaf 18.30 uur. De locatie wordt bepaald op basis van het aantal aanmeldingen en wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers gemaild. U kunt zich nu al aanmelden voor één van de bijeenkomsten via s.wammes@lvvp.info.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer