Over de LVVP

Dringende oproep aan leden: denk mee en lees mee”¦

Dringende oproep aan leden: denk mee en lees mee”¦

04-02-2016 Print

We zijn dringend op zoek naar leden die diverse conceptzorgstandaarden en generieke modules, die dit jaar in de commentaarfase komen, kritisch willen meelezen. De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Het gaat nu om een belangrijke fase in het besluitvormingsproces. Grijp deze kans om de standaarden gebruiksklaar te maken voor uw vrijgevestigde ggz-praktijk. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van 2016 van kracht!

Op dit moment gaat het om het meelezen van:

  • De zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen (we zoeken nog een lid die werkzaam is in de generalistische basis-ggz)
  • De module vroege psychose (onderdeel van de zorgstandaard schizofrenie)
  • De generieke module zelfmanagement
  • De richtlijn aanpassingsstoornissen oncologie.

 

Mocht u belangstelling hebben voor een van bovengenoemde projecten dan kunt u contact opnemen met Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info.

 

Extra oproep: deelname aan projectgroep kwaliteitsindicatoren
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) gevraagd een algemene indicatorenset te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er in de praktijk indicatoren cq gegevens worden verzameld waarmee zowel de patiënt, de behandelaar als de zorgverzekeraar de kwaliteit kan aflezen. Men wil één set van indicatoren samenstellen die gebruikt kan worden voor alle zorgstandaarden. 
We zoeken een LVVP-lid dat hierover namens de vereniging wil meedenken en wil deelnemen in de projectgroep. De verwachte tijdsinvestering is ongeveer 32 uur, waarvan 4 bijeenkomsten. Er zijn vacatiegelden beschikbaar. U kunt hier meer over het project lezen. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de projectgroep, dan u kunt u zich melden bij Suzanne Stomp: s.stomp@lvvp.info.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer