Over de LVVP

Dringende oproep: deelnemers pilot nieuw bekostigingsmodel

Dringende oproep: deelnemers pilot nieuw bekostigingsmodel

04-02-2017 Print

Zoals in het vorige artikel beschreven, werkt de NZa samen met relevante branchepartijen waaronder de LVVP, aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg. Het model wordt samen met zorgaanbieders in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Zorgaanbieders die aan de pilot deelnemen, krijgen naast een financiële tegemoetkoming ook gratis ondersteuning bij de aansluiting van hun praktijksoftware op de benodigde ict-functionaliteiten. Zie het verhelderende filmpje over het clustermodel. U kunt zich aanmelden via pilotsggzfz@nza.nl.

De eerste fase van de praktijktests is achter de rug. Daaruit bleek dat het basismodel op hoofdlijnen goed voldoet, maar er nog wel aanpassingen nodig zijn. Die krijgen in de tweede pilotfase uitgebreide aandacht. Veel zorgaanbieders willen graag aan deze tweede pilotfase meedoen. Daarmee hebben zij invloed op het uiteindelijke model en een informatie- en ervaringsvoorsprong. De volgende leveranciers doen al mee: Datamedicare, Evry, Careweb, ManagewarePro, Medicore, Praktijkdata, VCD, Zilos, Medikad, ChipSoft, Impulse, Nedercare, Nexus, Pinkroccade en Trompbx. Staat uw leverancier er niet tussen, neem dan contact op met de NZa en met uw leverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Maakt u gebruik van de praktijksoftware van een van deze leveranciers, dan kunt u direct meedoen aan de pilot. Zoals gezegd krijgt u indien nodig gratis hulp om uw ict-systeem werkbaar te maken. Daarnaast ontvangt u een financiële tegemoetkoming van € 25 per casus en is er de mogelijkheid een gecertificeerde HoNOS+training te volgen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer