Over de LVVP

E-learning Gegevens uitwisselen in het jeugddomein

E-learning Gegevens uitwisselen in het jeugddomein

11-11-2021 Print

Voor professionals die met jeugd werken is sinds kort de gratis e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het jeugddomein’ beschikbaar bij GGZ Ecademy.

Waarom een e-learning?
In de uitvoeringspraktijk kunnen zich situaties voordoen waarbij de vraag ontstaat: Wat mag/kan er gedeeld worden, en wat niet? De e-learning biedt professionals de mogelijkheid die theorie toe te passen op praktijksituaties op een interactieve manier. Bij twijfel geeft de PrivacyApp ‘In Goed Vertrouwen’  hier antwoord op, met betrekking tot de wet. Hierdoor vergroten professionals hun kennis en zelfvertrouwen bij het maken van afwegingen om zo de regie te houden en handelingsverlegenheid zoveel mogelijk te voorkomen.

Inloggen
Via deze pagina op voordejeugd.nl vinden professionals een link om in te loggen bij de GGZ Ecademy met een instructie. De e-learning wordt gevolgd op de tijd en plaats waar de professional voor kiest en duurt ongeveer een uur. Het programma slaat automatisch op waar iemand gebleven is, zodat het in delen te volgen is. Na afronding van de e-learning bestaat de mogelijkheid een certificaat uit te printen.

Samenwerking
Deze e-learning is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen en de Manifestpartners ‘In goed vertrouwen, de privacy van de jeugd geborgd’.

Ook interessant

30 november 2021: webinar model prestatiecodes jeugd

Op dinsdag 30 november vindt van 10.00 – 11.30 uur het webinar model prestatiecodes jeugd plaats. Het webinar is gratis toegankelijk en bedoeld voor ...

Lees meer

Onverzekerde zorg in het zorgprestatiemodel

Hoe declareer je onverzekerde zorg vanaf 1 januari 2022? Onverzekerde zorg declareert u nu per consult. Dit blijft zo in 2022: hiervoor is ...

Lees meer