Over de LVVP

E-learning nieuw ggz-bekostigingsmodel

E-learning nieuw ggz-bekostigingsmodel

04-02-2017 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt samen met brancheorganisaties en zorgaanbieders aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en forensische zorg; de LVVP is hier nauw bij betrokken. In dit nieuwe ‘clustermodel’ staan de zorgvraagzwaarte en zorgbehoefte van de cliënt centraal. Over dit model is nu een nieuwe online-leergang gemaakt, die voor iedereen toegankelijk is. In het clustermodel -ook wel het Engelse model genoemd- is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker, zijn er verschillende tussentijdse evaluatiemomenten en is het mogelijk om in de verdere toekomst de uitkomst van de behandeling mee te wegen. Het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders.

De nieuwe leergang is vooral bedoeld voor zorgaanbieders die meewerken aan de ontwikkeling van het nieuwe model, om hen te ondersteunen bij de pilots waaraan zij deelnemen. Iedereen kan echter de leergang ook doorlopen en zo kennismaken met het nieuwe model. De leergang is beschikbaar via deze link. U moet zich registreren en zodra u de bevestigingsmail met wachtwoord hebt ontvangen, kunt u aan de slag. Het kost u ongeveer één uur om deze e-learningmodule te doorlopen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer