Over de LVVP

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg?

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg?

09-08-2018 Print

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Vrijgevestigde praktijken van psychologen en psychotherapeuten die willen gaan opleiden kunnen via TOP-opleidingsplaatsen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in aanmerking komen voor een beschikbaarheidsbijdrage.

Er zijn her en der in het land LVVP-leden die een of meerdere een opleidingsplaatsen aanbieden. Dat doen ze in samenwerking met collega-praktijken en instellingen in de omgeving. De LVVP streeft er naar het aantal beschikbare plaatsen zo groot mogelijk te laten zijn. We willen hiermee de kwaliteit van het aanbod waarborgen en de vrijgevestigde praktijk promoten. Ook ontvangt de LVVP veel vragen van potentiële opleidingsdeelnemers die een opleidingsplaats in een vrijgevestigde praktijk zoeken.

Ondanks het feit dat de overheid meer geld en plaatsen beschikbaar heeft gesteld voor het opleiden, zien we na een stabilisatie een zekere terugloop bij psychotherapeuten: ggz-instellingen leiden minder op en vrijgevestigde ggz-praktijken bieden geen plekken aan. De LVVP rekent het tot een van haar taken de aanbod- en vraagkant te stimuleren en te faciliteren. Dat doet zij o.a. door het verzorgen van presentaties bij RINO’s en bijeenkomsten van leden e.a. en door het bieden van een ‘marktplaats’ voor vraag een aanbod op de eigen website.

 

Stappenplan voor ontvangen bijdrage voor opleiden

De site www.top-opleidingsplaatsen.nl geeft veel informatie en in het overzicht van de NZa kunt u als opleider zien hoe u in acht stappen een zogenoemde beschikbaarheidbijdrage kunt aanvragen voor een vervolgopleiding. Zie ook de onlangs gepubliceerde beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleidingen 2019.

Ook interessant

Menzis houdt ‘ratrace’ rond meten van kwaliteit in stand

Het plan van Menzis en achttien zorginstellingen om prestatiebekostiging te gaan toepassen bij angst en depressie stuit op veel verzet. ...

Lees meer

LVVP werkt mee aan actieplan vervolgaanpak wachttijden

De LVVP doet mee aan het actieplan vervolgaanpak wachttijden. Een eerdere brief aan staatssecretaris Blokhuis over de aanpak wachttijden ondertekenden ...

Lees meer