Over de LVVP

Eenduidige verwijsbrief voor huisartsen nodig

Eenduidige verwijsbrief voor huisartsen nodig

04-02-2013 Print

NVVP wil eisen zorgverzekeraars samen met huisartsen vervatten in format

Zorgverzekeraars hanteren in hun contracten voor 2014 verschillende eisen rond de verwijsbrieven van huisartsen. Wel eenduidig is de stelling dat de verwijzingen, zoals die tot nu toe worden gebruikt, niet meer voldoende zijn. Het gaat per 2014 om de vermelding van de volgende elementen: datum van vóór de aanvang van de behandeling, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis, en een expliciete keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ. Huisartsen hebben behoefte aan een kant-en-klaar format dat zij makkelijk kunnen invullen. De NVVP overlegt met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) over een standaardverwijsbrief, waarin genoemde eisen van de zorgverzekeraars zijn vervat.

Ook interessant