Over de LVVP

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

04-02-2015 Print

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Schippers. Dit ondanks de aanhoudende kritiek vanuit diverse branchepartijen, waaronder de LVVP. De patiëntenwet is met name bedoeld om de drempel voor patiënten kleiner te maken als zij hun beklag willen doen over een zorgaanbieder, en vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De LVVP beraadt zich op de gevolgen van de Wkkgz voor de huidige klachtenregeling voor de leden.

Onze punten van kritiek waren:

 • er ontstaat een onevenredige belasting voor de kleinschalige zorgaanbieder;
 • de patiënt verliest een laagdrempelige, onafhankelijke klachtenafhandeling;
 • er ontstaat een risico op stijging van het aantal claims, en een vermenging van klachten en claims.

 

Het meest opvallend in de nieuwe wet is de introductie van een geschillencommissie die schadeclaims kan toekennen tot 25.000 euro. De patiënt kan zich tot die commissie wenden als het gesprek met de nieuw in te stellen klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder niet naar tevredenheid is verlopen. Het klachtrecht beoogt echter dat er recht gedaan wordt aan de klagende partij en dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Wij zijn van mening dat het introduceren van boetes daar niet in thuishoort en wellicht zelfs een vertroebelende uitwerking zal hebben. We gaan ons dan ook beraden op de gevolgen van de invoering van de Wkkgz voor de vrijgevestigde ggz-professional en zullen onze leden daar tijdig over berichten.

 

Belangrijkste punten uit de nieuwe wet

 • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders
 • Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patiënt worden gemeld en opgenomen in het medisch dossier
 • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen
 • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren
 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht
 • Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

 

Nieuwe klachtenprocedure
Klachtbehandeling krijgt een gezicht: een klachtenfunctionaris waar een patiënt of cliënt kan binnenlopen, die kan bellen of mailen. Deze functionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. De praktijk wijst uit dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt. Als de patiënt en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de patiënt de mogelijkheid om zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. De patiënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar de burgerlijke rechter.

 

Veel meer zorgaanbieders
Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer