Over de LVVP

Eerste versie LVVP-contractenoverzicht gereed

Eerste versie LVVP-contractenoverzicht gereed

30-09-2021 Print

Vandaag publiceren we de eerste versie van het contractenoverzicht exclusief voor onze leden op Mijn LVVP. Het overzicht bevat de contracten van vier zorgverzekeraars: DSW, Menzis, Zilveren Kruis en VGZ. Van de overige zorgverzekeraars hebben wij nog geen of onvoldoende (duidelijke) informatie om het contractenoverzicht te kunnen vullen. Een volgende versie volgt uiteraard zo spoedig mogelijk. In dit artikel leest u de antwoorden op enkele veel gestelde vragen over de contractering 2022. Ook herhalen we in het volgende artikel onze oproep om het de LVVP te melden als VGZ u een (fors) lager omzetplafond over 2022 biedt.

Gebruikte termen of gestelde eisen onduidelijk?
In het contractenoverzicht vindt u de eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars op voor vrijgevestigden relevante punten terug. Veel leden vragen naar uitleg van de termen die zorgverzekeraars gebruiken. De definities van de gebruikte termen vindt u in veel gevallen terug in de beleidsregel prestaties en tarieven 2022. Ook in het LVVP-dossier zorgprestatiemodel (Mijn LVVP, alleen voor leden) kunt u uiteraard veel informatie terugvinden.

We krijgen ook veel vragen over onduidelijk geformuleerde eisen. Deze vragen stellen wij ook aan zorgverzekeraars. Voor zover wij daar al antwoord op ontvangen hebben, kunt u dit terugvinden in de nieuwe kolom die wij aan ons contractenoverzicht hebben toegevoegd. Uiteraard kunt u ook de zorgverzekeraar zelf om uitleg vragen.

Gehanteerde afslagen door zorgverzekeraars
De LVVP ziet, helaas, toch een trend van soms forse afslagen voor 2022. Al langere tijd geven we zowel bij zorgverzekeraars als bij de NZa aan dat een afslag in het nieuwe zorgprestatiemodel niet gepast en niet juist is. In het nieuwe zorgprestatiemodel wordt namelijk gewerkt met settingen. De setting ‘vrijgevestigd’ betekent feitelijk al dat er een afslag wordt gedaan op de tarieven ten opzichte van de instellingen. Nu zorgverzekeraars hier nog een afslag overheen doen, zal de situatie voor vrijgevestigden nijpend worden. De LVVP heeft deze waarschuwing meermaals neergelegd bij Zorgverzekeraars Nederland; helaas heeft dit niet mogen verhinderen dat er wel degelijk forse afslagen zijn opgenomen in de contracten voor 2022. Uit onze analyse van ingestuurde simulaties van vrijgevestigden blijkt dat in ieder geval voor het beroep psychotherapeut een afslag desastreus kan uitpakken. De nieuwe bekostiging is onder andere bedoeld om de geleverde zorg en de facturen voor patiënten inzichtelijker te maken en de administratieve lasten te verlagen. En niet om te bezuinigen op de ggz!

CZ biedt in 2022 maximaal 75% voor ongecontracteerde zorg
Verzekerden van CZ – hieronder vallen de labels Nationale Nederlanden en OHRA – hebben een brief ontvangen dat zij in 2022 maximaal 75% vergoeden bij ongecontracteerde hulpverleners in de ggz (en wijkverpleging), ook als klanten een restitutieverzekering hebben!
De LVVP betreurt dit ten zeerste. Uiteraard voert de LVVP gesprekken met de afdeling zorginkoop CZ. De inhoud van de polissen wordt echter door andere afdelingen bepaald. Dit is beleid waarop wij geen invloed hebben. CZ kondigt deze wijziging op tijd aan bij haar verzekerden; een verzekerde kan dus nog overstappen. Daarom valt hier niets tegenin te brengen. Om dezelfde reden verwachten we ook van de NZa geen interventie. Een zeer onbevredigende situatie, waar we het helaas wel mee moeten doen. De LVVP is strijdbaar, maar we vechten niet tegen windmolens. Het is een gegeven waar u rekening mee moet houden.

Geef geen adviezen aan patiënten over (het wisselen van) zorgverzekeraars en polissen
We attenderen u er nogmaals op dat het adviseren van uw patiënten bij de keuze van hun zorgverzekering en polis niet is toegestaan. U mag wel uitleggen welke typen polissen er zijn, maar bepaalde verzekeraars of polissen aanbevelen mag niet. Dit wordt gezien als beïnvloeding van de markt en dat is verboden.

Ook interessant

Call for abstracts LVVP-congres 20 mei 2022

Zorg voor de toekomst. Dat is het thema van het congres dat de LVVP op 20 mei 2022 organiseert. We zijn op ...

Lees meer

Oproep: lager omzetplafond VGZ voor 2022? Meld het de LVVP!

Begin deze week riepen wij onze leden op om bij ons te melden wanneer zij van VGZ een (fors) lager ...

Lees meer