Over de LVVP

Eerstelijns organisaties sturen brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel Wkkgz

Eerstelijns organisaties sturen brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel Wkkgz

04-02-2015 Print

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) is al enige tijd in voorbereiding en is met name bedoeld om de drempel voor patiënten kleiner te maken als zij hun beklag willen doen over een zorgaanbieder. De wet wordt de opvolger van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), die de basis vormt van de klachtenregeling en de klachtencommissie van de LVVP. De verenigde eerstelijns partijen (VELO) dragen een voor de zorgaanbieder minder belastend alternatief aan, dat stapeling, bureaucratie en juridisering voorkomt.

In een brief aan de Vaste Commissie voor VWS van de Eerste Kamer hebben de verenigde eerstelijns organisaties (VELO), waaronder de LVVP, hun knelpunten kernachtig verwoord en tevens voorzien van vragen in het kader van ‘de inbreng voor de nota naar aanleiding van het nader verslag van de Wkkgz’ d.d. 28 april 2015. Aan het slot van de brief dragen de eerstelijns partijen een alternatief voorstel aan voor de klachten- en geschillenregeling: de klachtencommissie behandelt inhoudelijk de klachten, en de geschillencommissie behandelt alleen de claims onder voorwaarde dat uitspraken van de klachtencommissie in het reglement bindend worden. Hierdoor ontstaat een drietrapsraket-benadering: eerst komen de klachten bij de klachtenfunctionaris, vervolgens bij de klachtencommissie en in geval van claims pas bij de geschillencommissie. De geschillencommissie oordeelt alleen over de (hoogte van de) claims. Een en ander voorkomt volgens de eerstelijns partijen stapeling, bureaucratie en juridisering.

 

De eerder door de LVVP samen met de verenigde eerstelijnspartijen (VELO) in een brief aangegeven kritiekpunten werden niet door de minister gedeeld en zodoende opzijgeschoven. Het gaat hierbij met name om de gevolgen van de invoering van de Wkkgz voor de kleinschalige zorgaanbieder vanwege een onevenredige belasting, en voor de patiënt vanwege het verlies van een laagdrempelige onafhankelijke klachtenafhandeling. Daarnaast trekt de minister het functioneren van de klachtencommissies in twijfel, geeft zij aan dat deze niet nodig zijn wanneer de klachtenfunctionaris goed zijn werk doet, maar laat zij zorgaanbieders vrij te kiezen voor behoud van de klachtencommissies. Ondanks de breed gedeelde kritiek van zorgaanbieders, handhaafde de regering echter het wetsvoorstel. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer