Over de LVVP

Eerstelijnsorganisaties pleiten voor uitzondering eerste lijn bij verplichting cliëntenraad

Eerstelijnsorganisaties pleiten voor uitzondering eerste lijn bij verplichting cliëntenraad

16-05-2019 Print

De eerstelijnsorganisaties hebben gezamenlijk gereageerd op de internetconsultatie voor de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). Doel van de Wmcz is de medezeggenschap van patiënten in de zorg te bevorderen. In reactie op de internetconsultatie pleiten de eerstelijnsorganisaties nogmaals voor het uitzonderen van de gehele eerste lijn van de werking van de Wmcz 2018, zodat deze praktijken niet verplicht worden een cliëntenraad te hebben.

De argumenten van de gezamenlijk eerstelijnsorganisaties zijn de volgende.

  • Behandelaars in de eerste lijn hebben een directe band met hun patiënten en bepalen de zorg in nauwe afstemming met hen. Dit is reeds een vorm van laagdrempelige en informele zeggenschap.
  • Het hebben van een cliëntenraad leidt tot hoge administratieve lasten en dus minder tijd voor de patiënt.
  • Er zijn al vormen van patiëntenparticipatie in de eerste lijn, denk aan patiëntenenquêtes voor accreditatie.
  • Sommige kleinschalige zorgaanbieders zijn alleen indirect bij een patiënt betrokken (denk aan zorggroepen, apotheken, huisartsenposten). Hier is medezeggenschap niet toepasbaar.
  • Een cliëntenraad is in de eerste lijn niet de manier om medezeggenschap te versterken; dit dient op een informele manier dichtbij de patiënt vormgegeven te worden.

 

Suboptimale oplossing
Als dit verzoek om eerstelijnspraktijken uit te zonderen voor de Wmcz 2018 niet wordt gehonoreerd, dan pleiten we er gezamenlijk voor om de grens van het aantal betrokken zorgverleners te verhogen van 25 naar 50. Dit is echter een suboptimale oplossing. Nog steeds zal dan een groot deel van de eerstelijnspraktijken geconfronteerd worden met hogere administratieve, financiële en organisatorische lasten. Dit gaat ten koste van de zorg aan patiënten.

Samenwerking in de eerste lijn
De brief is gericht aan minister Bruno Bruins en mede ondertekend door de LVVP, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), InEen (koepel eerstelijnsorganisaties) en de de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

 

Ook interessant

Landelijke schrapdag jeugdzorg op 12 juni 2019 & moderatoren gezocht

Op 12 juni organiseert (Ont)regel de zorg de eerste landelijke schrapdag voor de jeugdzorg onder leiding van Rita Verdonk. Doel ...

Lees meer

Rectificatie nieuwe dbc-regelgeving 2019

In het nieuwsbriefartikel over de nieuwe regelgeving voor 2019 is onbedoeld een fout geslopen. Uit het bericht kan afgeleid worden dat ...

Lees meer