Over de LVVP

Eerstelijnspartijen herhalen kritiek op Wkkgz

Eerstelijnspartijen herhalen kritiek op Wkkgz

04-02-2015 Print

De verenigde eerstelijns partijen (VELO), waaronder de LVVP, hebben vorige week een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer gestuurd vanwege de plenaire behandeling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) op 29 september. De inhoud van de brief is in lijn met hetgeen we eerder aan de Eerste Kamer hebben gemeld (klik hier). Tijdens de zomermaanden heeft VELO gesproken met een aantal woordvoerders Wkkgz in de Eerste Kamer, waarin onze belangrijkste kritiekpunten naar voren zijn gebracht.

Onze punten van kritiek zijn:

  • er ontstaat een onevenredige belasting voor de kleinschalige zorgaanbieder;
  • de patiënt verliest een laagdrempelige, onafhankelijke klachtenafhandeling;
  • er ontstaat een risico op stijging van het aantal claims, en een vermenging van klachten en claims.

  

Het meest opvallend in de nieuwe wet is de introductie van een geschillencommissie die schadeclaims kan toekennen tot 25.000 euro. De patiënt kan zich tot die commissie wenden als het gesprek met de nieuw in te stellen klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder niet naar tevredenheid is verlopen. Het klachtrecht beoogt echter dat er recht gedaan wordt aan de klagende partij en dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Wij zijn van mening dat het introduceren van boetes daar niet in thuishoort en wellicht zelfs een vertroebelende uitwerking zal hebben.

 

De Wkkgz is al enige tijd in voorbereiding en is met name bedoeld om de drempel voor patiënten kleiner te maken als zij hun beklag willen doen over een zorgaanbieder. De wet wordt de opvolger van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), die de basis vormt van de klachtenregeling en de klachtencommissie van de LVVP. De verenigde eerstelijns partijen (VELO) dragen een voor de zorgaanbieder minder belastend alternatief aan, dat stapeling, bureaucratie en juridisering voorkomt.

 

VELO bestaat naast de LVVP uit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie (KNMP), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en InEen.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer