Over de LVVP

Eerstelijnsregistratie blijft mogelijk voor LVVP-leden die geen NIP-lid zijn

Eerstelijnsregistratie blijft mogelijk voor LVVP-leden die geen NIP-lid zijn

19-12-2019 Print

Eerder berichtten wij dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de registratie eerstelijnspsychologen (elp). Het leek erop dat het lidmaatschap van het NIP vanaf 1 oktober 2019 weer verplicht was voor het verkrijgen van de elp-registratie (dit zou dan alleen gelden voor nieuwe registraties). De verplichting om NIP-lid te zijn zou gelden voor nieuwe registranten in alle registraties die het NIP beheert. Voor wat betreft de elp-registratie is dit besluit echter niet conform eerder gemaakte afspraken tussen het NIP en de LVVP. Op ons verzoek heeft het NIP besloten om een uitzondering te maken: LVVP-leden kunnen zich toch inschrijven voor het elp-register zónder lid van het NIP te zijn.

Ook interessant

AP geeft helderheid: ROM-data zijn persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft uitspraak gedaan over haar onderzoek naar de werkwijze van stichting benchmark ggz (SBG). De AP ...

Lees meer

Doe mee met het NZa-onderzoek naar contractering met zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert ook dit jaar weer een onderzoek uit naar de contractering met zorgverzekeraars in de ggz. ...

Lees meer