Over de LVVP

Eisen herregistratie eerstelijnspsycholoog NIP (ELP) versoepeld

Eisen herregistratie eerstelijnspsycholoog NIP (ELP) versoepeld

04-02-2014 Print

De tweede ronde herregistratie voor eerstelijnspsychologen komt eraan. De eisen daarvoor zijn gewijzigd c.q. versoepeld; u kunt deze hier downloaden. Registratie en herregistratie als eerstelijnspsycholoog staan garant voor kwaliteit en (h)erkenning van het vak eerstelijnspsycholoog.

De LVE hechtte veel waarde aan dit kwaliteitsanker. De LVVP, als rechtsopvolger van de LVE, zet dit beleid voort en heeft op uitnodiging van het NIP ook dit keer wijzigingen ingebracht en de voorstellen die er lagen van commentaar voorzien. Ook de LVVP is tevreden met het resultaat.

 

Het register eerstelijnspsychologen NIP (ELP) bestaat sinds 1993, en staat ook bekend als de 'eerstelijnskwalificatie'. Dit register is het onafhankelijke kwaliteitsstempel voor de eerstelijns/gz-psycholoog. Als één van de eerste registers in ggz-land is sinds jaar en dag geen enkel lidmaatschap vereist om ingeschreven te zijn in het register, dat wordt beheerd door het NIP. Tot op heden werken NIP en LVE op bestuurs- en bureauniveau samen om het register in stand te houden en verder te ontwikkelen.

 Reeds voordat er een herregistratie bestond voor de gz-psycholoog, was er sprake van een herregistratie als eerstelijnspsycholoog. Eerstelijnspsychologen hebben overigens ook allemaal een BIG-registratie als gz-psycholoog. In 2010 was de eerste herregistratieronde in een vijfjaarlijkse cyclus. De eisen die worden gesteld om voor herregistratie in aanmerking te komen, zijn afgeleid van eisen die gelden in de somatische zorg. De achterliggende gedachte daarbij was, dat deze eisen tevens gesteld konden worden aan de latere herregistratie als gz-psycholoog. Het BIG-register gz-psycholoog kent overigens vooralsnog slechts eisen ten aanzien van werkervaring. De herregistratie-eisen voor de eerstelijnspsycholoog zijn meeromvattend, maar van dien aard dat een gz-psycholoog die op professionele wijze zijn of haar vak bijhoudt, eraan kan voldoen.
 

Kwaliteitscriteria en visitatiebeleid LVVP

Op dit moment wordt door de LVVP bezien in hoeverre en hoe het kwaliteitsbeleid van de voormalige LVE (Kwaliteitshandboek, versie 3, en de eerstelijnskwalificatie) kan worden geïncorporeerd in de kwaliteitscriteria en het visitatiebeleid van de LVVP.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer