Over de LVVP

Eisen herregistratie klinisch (neuro)psychologen aangepast

Eisen herregistratie klinisch (neuro)psychologen aangepast

14-10-2021 Print

De herregistratie-eisen voor klinisch (neuro)psychologen worden per 1 januari 2022 aangepast: het minimaal aantal uren patiëntgebonden werkzaamheden is verhoogd van acht naar twaalf uur per week. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de minimumeisen van de Wet BIG, aldus de FGzPt.

De vraag is hoe de verhoging van de uurinzet zich verhoudt tot de invoering van het zorgprestatiemodel. In het nieuwe model verandert de trajectbekostiging in een consultbekostiging en wordt enkel nog directe patiëntgebonden tijd geregistreerd. De indirecte tijd zit verdisconteerd in het consulttarief en wordt niet meer apart geregistreerd.

We hebben de FGzPt de vraag voorgelegd of hiermee rekening is gehouden bij de aanpassing van de herregistratie-eis. De FGzPt geeft de volgende reactie: “Momenteel is de CRT (Commissie Registratie en Toezicht – red.) aan het kijken hoe de werkzaamheden beoordeeld kunnen worden voor vrijgevestigden gelet op het nieuwe zorgprestatiemodel. Mochten er problemen ontstaan bij de beoordeling van het nieuwe zorgprestatiemodel die niet opgelost kunnen worden door de CRT, dan zal dit bij het College neergelegd worden met het verzoek de regelgeving hierover mogelijkerwijs aan te passen.”

We adviseren degenen die hiermee te maken hebben om goed te monitoren wat dit voor hun herregistratie betekent en bij mogelijke problemen contact op te nemen met de FGzPt.

Ook interessant

NZa publiceert binnenkort nieuwe tarieven voor 2022

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. ...

Lees meer

Psycholoog gezocht voor expertraad VG VIPP

In het vierde kwartaal van 2021 en het eerste en tweede kwartaal van 2022 gaat het VG VIPP programmabureau een aantal communicatiemiddelen ...

Lees meer