Over de LVVP

Enkele belangrijke wijzigingen in NZa-regelingen voor 2017

Enkele belangrijke wijzigingen in NZa-regelingen voor 2017

04-02-2016 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de definitieve versie van de regelingen voor 2017 voor de gespecialiseerde ggz, de generalistische basis-ggz en de forensische zorg gepubliceerd. Daarin is een aantal wijzigingen opgenomen die een duidelijke impact hebben.

Hoofdbehandelaar wordt regiebehandelaar

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld voor de gespecialiseerde ggz en de generalistische basis-ggz. Het kwaliteitsstatuut beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg organiseert, met aandacht voor de regie door de patiënt en de kwaliteit en toetsbaarheid van de zorg. De hoofdbehandelaar is hierin vervangen door de regiebehandelaar. Welke beroepen dat mogen zijn, is door veldpartijen bij vrijgevestigden (sectie II van het kwaliteitsstatuut) en instellingen (sectie III van het kwaliteitsstatuut) verschillend ingevuld. Ook verschilt dit tussen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz. De NZa heeft deze opzet overgenomen in de nadere regel en de beleidsregel (zie ook de downloads op Mijn LVVP). Overigens reguleert de NZa alleen verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar op het gebied van registratie en declaratie van zorgprestaties. Het is aan zorgverzekeraars en ggz-aanbieders om afspraken te maken over bijvoorbeeld taken, bevoegdheden of deskundigheidsvereisten.

 

DSM-5 naast DSM-IV

Vanaf 2017 gaat het internationale classificatiesysteem DSM-5 gelden voor de afbakening van de verzekerde aanspraken in de gespecialiseerde ggz. DSM-5 wordt alleen gebruikt voor de classificatie van de diagnose, overigens ook in de forensische zorg en de generalistische basis-ggz. Vervolgens is er een vertaling naar een DSM-IV-diagnose, zodat de huidige dbc-systematiek intact blijft. Zo is het mogelijk om de actuele DSM te gebruiken zonder zorgaanbieders met een grote wijziging in de productstructuur te belasten. De minister heeft dit besloten na een advies van de NZa, waarvoor de NZa de brancheorganisaties, waaronder de LVVP, heeft geconsulteerd. In het najaar zullen wij u informeren over wat dit administratief gaat betekenen. Daarnaast is het verstandig om u te verdiepen in de DSM-5, omdat u hiermee in 2017 toch mee moet gaan classificeren.

 

Dbc-wijzigingen

Daarnaast kent het dbc-pakket bijna twintig relatief minder grote wijzigingen. Eén daarvan is de regel dat een dbc heropend moet worden als de patiënt onverwacht binnen 35 dagen weer terugkomt. Deze norm zorgt voor helderheid wat in welke situatie moet gebeuren. 
 

Werkenmetdbcs

Voor de dbc-systematiek in de medisch-specialistische zorg, de forensische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de geriatrische revalidatiezorg is er de website werkenmetdbcs.nza.nl. Hier vindt u alle regels die gelden in 2017.

 

Behandeling van klachten in de ggz

Per 1 januari 2017 kunnen niet alleen stoornissen, maar ook klachten binnen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz (als onverzekerde zorg) worden behandeld.

 

22 september: NZa-congres 'Van beleid naar praktijk'

Net als in andere jaren organiseert de NZa een congres over de nieuwe dbc-regelingen. Tijdens dit congres lichten onze beleidsadviseurs de nieuwe regels toe. Daarnaast is een helpdesk aanwezig die vragen beantwoordt. Het congres is bedoeld voor zorgverleners, zorgadministrateurs, verzekeraars en ICT-leveranciers die vanaf 1 juli de gepubliceerde regels gaan implementeren. Kijk hier voor meer informatie.

 

Download de nieuwe beleidsregels

De beleidsregels voor de generalistische basis-ggz en voor de gespecialiseerde ggz treft u hieronder aan als download.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer