Over de LVVP

Extra nieuwsbrief: Voorwaarden Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar afhankelijk van vestigingsplaats!

Extra nieuwsbrief: Voorwaarden Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar afhankelijk van vestigingsplaats!

11-10-2018 Print

Zilveren Kruis sluit contracten met ggz-zorgaanbieders voor zowel Zilveren Kruis als De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland doet dat in Friesland voor Zilveren Kruis. Nu blijkt, anders dan tot nu toe bekend was en verondersteld werd, dat men in Friesland dan alleen in aanmerking komt voor een contract van De Friesland. Aanbieders die praktijkhouden buiten de provincie Friesland, komen alleen in aanmerking voor een Zilveren Kruis-contract. Deze contracten kennen echter belangrijke verschillen. De LVVP constateert dat de contracten van De Friesland voor zowel de generalistische basis-ggz (gb-ggz) als de gespecialiseerde ggz (g-ggz) qua tariefsopbouw en bijbehorende voorwaarden in negatieve zin afwijken van de contracten van Zilveren Kruis. Let op: dit geldt alleen voor ggz-zorgaanbieders die in Friesland gevestigd zijn.

De Friesland doet de contractering in Friesland, ook voor Zilveren Kruis

‘De Friesland Zorgverzekeraar contracteert de vrijgevestigde ggz met hoofdvestiging in Friesland ook namens Zilveren Kruis’ en: ‘Zilveren Kruis contracteert de vrijgevestigde ggz met hoofdvestiging buiten Friesland ook namens de Friesland Zorgverzekeraar’. Dit staat te lezen in het inkoopbeleid  dat Zilveren Kruis en De Friesland dit voorjaar publiceerden (zie ook de special zorginkoopbeleid 2019 van de LVVP). Hierbij wordt echter niet vermeld dat de contractering binnen Friesland dan ook alleen wordt gedaan op basis van de voorwaarden en tarieven van De Friesland! Dit is een curieuze invulling van het begrip ‘namens’. Een aanvraag van een Zilveren Kruis-contract in Friesland kan dus niet en/of een contract met De Friesland buiten Friesland ook niet. Deze invulling blijkt pas lopende de contractering, zo constateert de LVVP.

 

Contracten De Friesland op cruciale punten minder aantrekkelijk

De contracten van De Friesland verschillen op een aantal cruciale punten van de contracten van Zilveren Kruis.

 

  • De Friesland honoreert de LVVP-visitatie niet met een verhoging van het tarief.
  • Zijn uw wachttijden binnen de Treeknorm, dan krijgt u een tariefsopslag van 1%, maar als de wachttijden langer zijn dan de Treeknorm, dan krijgt u deze tariefsopslag niet. Dit lijkt een bonusregeling, maar in de praktijk is het een malusregeling.
  • Het basistarief en de tariefsopbouw wijken af; uiteindelijk kan het tarief bij De Friesland fors lager uitvallen (gb ggz).
  • De Friesland gebruikt ROM voor de tariefsopbouw: u krijgt 2% extra bij een ROM-percentage van 75%, inclusief 50% online afname, van de bij De Friesland verzekerden.

 

Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar het actuele contractenoverzicht op Mijn LVVP.

 

Bent u gevestigd in Friesland? Dan hebt u helaas pech

Werkt u in Friesland, dan kunt u geen Zilveren Kruis-contract meer sluiten. Wilt u – bijvoorbeeld omdat u voorheen een contract met Zilveren Kruis had – wél een contract met De Friesland Zorgverzekeraar sluiten, dan moet u de tarieven en voorwaarden van De Friesland Zorgverzekeraar accepteren. Voor het tarief en de voorwaarden die u bij Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar krijgt, maakt het dus nogal verschil waar u gevestigd bent. Hebt u een praktijk net binnen de Friese provinciegrens? Dan kunt u dus pech hebben.

 

LVVP is in gesprek met beide zorgverzekeraars

De LVVP vindt het bijzonder dat zorgaanbieders binnen de provincie Friesland bij dezelfde zorgverzekeraar (gedwongen) een ander contract krijgen met veelal lagere tarieven en slechtere voorwaarden (in ieder geval voor de gb-ggz) dan hun collega’s die buiten de provincie werken. We hebben contact opgenomen met Zilveren Kruis en De Friesland en onze kritiek overgebracht. In het gesprek hebben beide verzekeraars het probleem herkend. Een eventuele oplossing ligt nu bij hen.

Ook interessant

Update actieplan wachttijden ggz

Afgelopen zomer stelde een aantal partijen in de ggz, waaronder de LVVP, gezamenlijk een actieplan op om de wachttijden in ...

Lees meer

Minister beantwoordt vragen over wachttijden en zorgplicht

NVVP blijft belang van matched care onderstrepen

Lees meer