Over de LVVP

FGzPt keurt regelingendocument Kamer Psychotherapeut goed

FGzPt keurt regelingendocument Kamer Psychotherapeut goed

04-02-2016 Print

Op 11 januari jl. heeft de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) besloten dat alle besluiten en regelgeving in het kader van de opleiding tot psychotherapeut door de federatie worden overgenomen. Daarmee is (opnieuw) wettelijke grondslag gelegd aan deze regelgeving.

De Kamer Psychotherapeut heeft, sinds het Besluit Psychotherapeut in 1998 van kracht is, een aantal regelingen opgesteld die betrekking hebben op de toetsing van de vooropleiding, vrijstellingen in de opleiding en kwalificatie-eisen van opleiders en praktijkopleidingsinstellingen. Het regelingendocument is een overzicht van alle bijgewerkte regelingen en vereisten voor (opleiders in) de opleiding tot psychotherapeut, de vrijstellingen en mogelijke dispensaties. De volgende regelingen zijn nieuw en/of aangepast:

  • Vrijstellingsregeling voor gz-psychologen die de opleiding tot psychotherapeut gaan volgen (kleine wijziging)
  • Vrijstellingsregeling voor orthopedagoog-generalisten (registeropleiding van de NVO) die de    opleiding tot psychotherapeut gaan volgen (nieuw)
  • Vrijstellingsregelingen voor klinisch psychologen die inschrijving in het BIG-register psychotherapeut ambiëren, inclusief een regeling voor degenen die de kp-opleiding voortijdig hebben beëindigd (gewijzigd en aangevuld)
  • Vrijstellingsregeling voor psychiaters die inschrijving in het BIG-register psychotherapeut ambiëren (nieuw)
  • Vrijstellingsregeling voor leden psychotherapieverenigingen (gewijzigd en aangevuld)
  • Erkenningseisen ten aanzien van praktijkopleidingsinstellingen voor de opleiding tot psychotherapeut (gewijzigd en aangevuld)
  • Besluit kwalificatie-eisen voor opleiders  die betrokken zijn bij de opleiding tot psychotherapeut (gewijzigd en aangevuld).

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer