Over de LVVP

FGzPt past -mede op aandringen LVVP- intervisieformulier aan

FGzPt past -mede op aandringen LVVP- intervisieformulier aan

13-12-2018 Print

Mede op aandringen van de LVVP heeft de FGzPt het intervisieformulier dat verplicht is voor KP en KNP vereenvoudigd.  Andere leden kunnen het LVVP intervisieformulier gebruiken of een ander format gebruiken voor het vastleggen van de intervisie.

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen zijn verplicht om het intervisieformulier van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) te gebruiken. De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt ziet hierop toe.

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuw -verplicht- intervisieformulier van de FGzPt. Het formulier is aangepast mede op aandringen van de LVVP. In juni 2018 hebben we per brief onze zorgen geuit bij de CRT over het voorgaande intervisieformulier. Mede op basis van ons signaal is het intervisieformulier vereenvoudigd.

We zijn uiteraard blij met deze verbetering, maar we vinden het onwenselijk dat het gebruik van dit formulier verplicht blijft. Voor leden die al een eigen manier van notuleren hebben, betekent dit een verhoging van de administratieve lasten.

Ook de LVVP heeft een eigen intervisieformulier (is toegevoegd als bijlage bij de richtlijn). Dit is nadrukkelijk bedoeld als voorbeeld. Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen moeten het FGzPt-formulier gebruiken (vanaf 1-1-2019). Eerstelijnspsychologen, gz-psychologen en psychotherapeuten kunnen het LVVP-intervisieformulier gebruiken of op een andere wijze de intervisie vastleggen. In de LVVP-richtlijn intervisie worden de kaders beschreven die de LVVP stelt aan intervisie. U vindt de richtlijn intervisie op Mijn LVVP.

Ook interessant

Documenten voor gemeenten over vrijgevestigden in de jeugd-ggz

De intermediair bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Annemarie van der Meer, heeft twee documenten ontwikkeld voor gemeenten over de rol ...

Lees meer

Arbitrage tegen CZ inzake onduidelijkheid alternatief voor KiBG

Op 20 november jl. zat de LVVP tegenover CZ bij de arbiter van het Nederlands Arbitrage Instituut. Zoals eerder bekend gemaakt ...

Lees meer